Watco tegen Vlar
...

Watco tegen VlarNaar analogie met het milieupark voor huisvuil in Willebroek een initiatief van de Vlaamse Maatschappij voor Afvalrecuperatie (Vlar), dochter van de Vlaamse Milieuholding (VMH) plant Fabricom een geïntegreerd verwerkingscentrum voor industrieel (en aan huisvuil gelijkgesteld) afval in de Gentse Kanaalzone, inclusief een verbrandingsoven van 200.000 ton. Vorige week gaf het schepencollege van Gent principieel de grond in concessie aan Fabricom. De volgende dag presenteerde de top van deze Tractebel-dochter, tevens moedermaatschappij van Watco (zie Trends van 17 oktober 1994), haar project van 4,5 miljard frank (goed voor 270 jobs en 55 miljoen frank meerinkomsten voor het stadsbestuur) aan de pers. Drie dagen tevoren had Kamiel Janssens, algemeen directeur van de Vlar (70 % VMH, 25 % Electrabel en 5 % Gemeentekrediet), tijdens de voorstelling van zijn jaarverslag nog gezegd dat er in Vlaanderen geen nood meer bestaat aan bijkomende verbrandingscapaciteit : "De totale behoefte wordt geschat op 1,85 miljoen ton. De bestaande installaties met rookgaswassing (voornamelijk in West- en Oost-Vlaanderen) kunnen samen zo'n 950.000 ton verwerken. Vier nieuwe projecten ( Indaver in Beveren, Ivago in Gent, Vlabraver in Drogenbos en Aplim in Limburg) zorgen voor de rest. Het omstreden Watco-project in Gent heeft dus geen enkele zin meer." Marc Devogele, bestuurder van Watco en Fabricom : "Dat is een voorbarige uitspraak van de Vlar. Uit onze interne studies blijkt dat in het jaar 2000 als alle projecten inzake selectieve inzameling en recyclage van Fost Plus (zie Trends van 23 mei '96) operationeel zijn en de afvalstroom gekanaliseerd verloopt er zelfs meer in plaats van minder reststoffen verbrand zullen moeten worden als gevolg van het algemeen stortverbod van huisvuil, dat Kelchtermans op 1 januari '98 wil uitvaardigen. Bovendien hoeft Ivago ( nvdr een intercommunale in het nabijgelegen Gent waarin Vlar en Watco samen participeren) niets te vrezen. Bij eventuele ondercapaciteit, zal Fabricom de kosten vergoeden. Dat staat in onze garantieclausule." Tenslotte vraagt de Watco-topman zich af waarom de Vlar voor Oost- en West-Vlaanderen nog geen ontwerp van provinciaal beleidsplan heeft opgesteld. Volgens het Mina 2-plan heeft deze VMH-dochter het initiatiefrecht terzake. Op dit ogenblik bespreken drie studiesyndicaten (Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg) met gemengde samenstelling (publiek/privaat) concrete voorstellen (zie ook Trends van 23 november '95 en 20 juni '96). Devogele : "Ons Milieupark past perfect in de doelstellingen van het afvalstoffendecreet. Daarom nodigen wij de overheid en privé-partners uit om samen werkmaatschappijen oven, slibverwerking, groencompostering, autowrakken, bruin- en witgoed op te richten. Als we geen toelating krijgen of niemand wil met ons in zee stappen, zullen wij toch ons plan uitvoeren, desnoods in het buitenland. Deze wereldprimeur met eigen technologie wordt het nieuw paradepaardje van de groep."MILIEUPARK IN ZELZATE Past perfect in de doelstellingen van het Vlaams afvalstoffendecreet.