- Belangrijkste gebeurtenis:
...

- Belangrijkste gebeurtenis: gewichtige verschuivingen, zoals verkiezingen in Irak en de terugtrekking van Israël uit Gaza. - Groei in het Midden-Oosten en Noord-Afrika: 4,6 %. - Groei in Afrika ten zuiden van de Sahara: 3,6 %. BBP-groei: 8,2 % BBP: 80 miljard dollar Inflatie: 3,7 % Bevolking: 33,9 miljoen BBP per capita: 2360 dollar Na zijn verpletterende verkiezingsoverwinning in april 2004 zal president Abdelaziz Bouteflika 2005 wel grotendeels zonder tegenwerking doorkomen. Zijn voornaamste doelstellingen: een eind maken aan de islamitische opstand en zich verzoenen met de berberbevolking van Kabylië. Hij onderneemt echter geen enkele poging om de corruptie te onderdrukken. De productie van Algerijnse ruwe olie stijgt in 2005 opnieuw (met ongeveer 14 %). Het gas van In Amenas zal per pijpleiding naar Spanje en Italië vervoerd worden. BBP-groei: 3,0 % BBP: 77 miljard dollar Inflatie: 6,5 % Bevolking: 74,6 miljoen BBP per capita: 1030 dollar Er zijn presidentsverkiezingen in oktober en parlementsverkiezingen in november 2005. De almachtige president Hosni Mubarak is de gedoodverfde winnaar. Zijn opvolging - Mubarak is 76 - wordt echter stilaan een onderwerp van gesprek. Sommigen menen dat zijn zoon Gamal klaargestoomd wordt. De economie verzwakt. De regering moet het stilgevallen privatiseringsprogramma weer opstarten en minder subsidies uitgeven. Maar Mubarak zal wel voorzichtig zijn, zo vlak voor de verkiezingen. BBP-groei: 10,3 % BBP: 37 miljard dollar Inflatie: 20,0 % Bevolking: 26,5 miljoen BBP per capita: 1380 dollar Begin 2005 vinden verkiezingen plaats, maar niet alle gebieden zullen eraan deelnemen. Verwonderlijk is dat niet: het geweld zal aanhouden. Een verkozen regering zal over een grotere legitimiteit beschikken, maar zal de opstand niet de kop kunnen indrukken. Dat het land in chaos vervalt, is een reële mogelijkheid. Niettemin wil een meerderheid van de Irakezen een leefbare staat en ze zullen dan ook geneigd zijn om mee te werken, zij het onbestendig. De wederopbouw gaat verder, maar niet snel genoeg om de economie aanzienlijk aan te zwengelen. Í IN DE GATEN HOUDEN: GROOTAYATOLLAH Grootayatollah al-Sistani, de mysterieuze sjiitische leider, is de belangrijkste man in Irak. De nieuwe regering (en de Amerikanen) moeten zich van zijn medewerking verzekeren, willen ze uitzicht behouden op het creëren van een beheersbaar politiek landschap. BBP-groei: 4,6 % BBP: 170 miljard dollar Inflatie: 14,7 % Bevolking: 71 miljoen BBP per capita: 2400 dollar De Iraniërs kiezen in juni 2005 een nieuwe president. De vaak belaagde Mohammed Khatami kan zich niet meer kandidaat stellen en andere behoudsgezinden zullen gedwarsboomd worden De conservatieve winnaar zou wel eens een nieuw gezicht kunnen zijn met een pragmatische kijk op sociale kwesties en de economie. Op de olie na draait de economie niet goed: te veel subsidies, te weinig investeringen. Islamitische stichtingen (die grote delen van de niet-oliegebonden economie in handen hebben) en de bazari's (de traditionele handelaarsklasse) zullen zich verzetten tegen veranderingen. Í IN DE GATEN HOUDEN: NUCLEAIRE CRISIS Iran zegt dat het het recht heeft om kernenergie te ontwikkelen voor vreedzame doeleinden. De VS ziet echter een verborgen wapenagenda. Een Amerikaanse - of Israëlische - aanval tegen de nucleaire installaties van Iran behoort tot de mogelijkheden en dat zou het gevaar op een uitbreiding van het conflict met zich brengen. Een regeling blijft ook mogelijk, al was het maar omwille van de Iraanse olie. BBP-groei: 3,8 % BBP: 122 miljard dollar Inflatie: 2,1 % Bevolking: 7 miljoen BBP per capita: 17.540 dollar In maart wordt in het kabinet gestemd over de ontruiming van de nederzettingen in de Gazastrook. Als Ariel Sharon er niet in slaagt een regering van nationale eenheid te vormen, volgen er vrij vlug verkiezingen. De economie oogt beter. Een aantal maatregelen om de overheidsbestedingen te beperken, heeft bijgedragen tot een stabielere begroting. Lagere belastingtarieven hebben de consumptie aangemoedigd. De export zal het goed doen en het toerisme herstelt verder, op voorwaarde dat het Israëlisch-Palestijnse geweld niet erger wordt. Í IN DE GATEN HOUDEN: ARIEL SHARON Ariel Sharon: vredebrenger of ultieme hardliner? De terugtrekking van Israël uit Gaza kan de eerste stap zijn naar een hervatting van de vredesgesprekken, maar het kan evengoed een ultieme zet van Israël zijn, gevolgd door nog striktere controle over de gebieden die het blijft bezetten. BBP-groei: 5,1 % BBP: 12 miljard dollar Inflatie: 2,6 % Bevolking: 5,8 miljoen BBP per capita: 2010 dollar Koning Abdallah blijft een voorzichtig pad bewandelen. Heel wat Jordaniërs zijn woedend over de Amerikaanse politiek ten opzichte van Irak en de Palestijnen, maar de koning rekent op de VS voor stevige militaire en financiële steun. De alliantie vergroot echter het risico op een aanval van Al Qaeda. Ondertussen moedigt de positie van Jordanië als poort voor taks- en quotavrije export naar de VS en de EU - het land heeft met beide handelsovereenkomsten gesloten - de investeringen aan. BBP-groei: 2,3 % BBP: 232 miljard dollar Inflatie: 0,3 % Bevolking: 25,7 miljoen BBP per capita: 9030 dollar Ondanks het krachtige optreden van de veiligheidsdiensten zal het koninkrijk verder het hoofd moeten bieden aan aanvallen door islamitische militanten. Westerse doelwitten en symbolen van de heerschappij van Al Saudi - de heersende familie is niet geliefd - zullen in het vizier genomen worden. Het regime loopt echter geen gevaar, althans voorlopig. De eerste verkiezingen in veertig jaar - voor gemeentelijke functies - zijn gepland voor de eerste maanden van het jaar. BBP-groei: 3,3 % BBP: 193 miljard dollar Inflatie: 4,7 % Bevolking: 47,1 miljoen BBP per capita: 4110 dollar Gaan we naar een eenpartijstaat? Dankzij zijn stevige overwinning bij de verkiezingen van april 2004 heeft het African National Congress ( ANC) zijn fikse greep op de macht nog vergroot. De economische bemagtiging van de zwarte bevolking blijft een van de voornaamste beleidsdoelstellingen. Tijdens de komende vijf tot tien jaar wil de regering 25 % van de bank-, mijn- en landbouwsectoren in zwarte handen brengen.