Op 1 januari 2018 wordt de wet op de roerende zekerheden van kracht, ook wel de pandwet genoemd. "Dankzij de wet zal de kredietwaardigheid van bedrijven en particulieren erop vooruitgaan", stelt Thibaut Willems, partner van de afdeling Banking & Finance van het advocatenkantoor NautaDutilh. "Het wordt eenvoudiger en goedkoper roerende goederen, zoals voorraden, bedrijfsmateriaal en voertuigen, in pand te geven. Vooral kmo's, die relatief weinig kapitaal hebben, profiteren ervan."
...

Op 1 januari 2018 wordt de wet op de roerende zekerheden van kracht, ook wel de pandwet genoemd. "Dankzij de wet zal de kredietwaardigheid van bedrijven en particulieren erop vooruitgaan", stelt Thibaut Willems, partner van de afdeling Banking & Finance van het advocatenkantoor NautaDutilh. "Het wordt eenvoudiger en goedkoper roerende goederen, zoals voorraden, bedrijfsmateriaal en voertuigen, in pand te geven. Vooral kmo's, die relatief weinig kapitaal hebben, profiteren ervan." Het pand op de handelszaak bestaat al. Na zo'n pandgeving behoudt de onderneming de goederen, maar de bank wordt wel de bevoorrechte schuldeiser bij een beslag. Birgitta Van Itterbeek, vennoot bij Monard Law: "Het pand op het handelsfonds is duur, omdat het een inschrijving in het hypotheekregister vergt. Dat leidt tot registratierechten van 0,5 procent van het gewaarborgde bedrag." Het alternatief is een pand op individuele roerende goederen, maar dan moet de schuldenaar het bezit van de goederen uit handen geven. Aan die voorwaarde maakt de nieuwe wet een einde. De schuldenaar kan de goederen die belast zijn met een pandrecht blijven gebruiken in de onderneming. "Het nieuwe pandrecht biedt de mogelijkheid alle activa als zekerheid aan te wenden en verruimt dus de financieringsmogelijkheden voor de ondernemingen", aldus Willems. Onder het nieuwe regime moet de pandgever het pandrecht registreren in een pandregister, om het te kunnen inroepen tegenover andere schuldeisers. De federale overheidsdienst Financiën beheert dat register. Een koninklijk besluit bepaalt dat de registratie minstens 20 euro (voor een pand voor schuldvorderingen van minder dan 10.000 euro) tot maximaal 500 euro (voor een gewaarborgd bedrag boven een half miljoen euro) kost. Een einde maken aan de registratie kost 8 tot 200 euro. Het pandrecht overdragen aan een nieuwe pandhouder kost 10 euro. Pandhouders kunnen tot 1 januari 2019 bestaande panden op de handelszaak gratis laten registreren. Het pandregister online raadplegen kost 5 euro. Van Itterbeek: "De vlotte toegankelijkheid is logisch, omdat schuldeisers zo een beter zicht hebben op de zekerheden die op de goederen rusten. Die kunnen vrij hoog zijn. Vroeger was een pand slechts mogelijk op de helft van de voorraden. Nu kan dat voor 100 procent." De informatie mag niet worden gecommercialiseerd. Willems ziet in het nieuwe instrument een relatief groot voordeel voor Vlaanderen, met zijn opslagplaatsen en logistieke centra. "De lage kostprijs van de registratie zal van het pand een werkbaar instrument maken voor ondernemingen", voorspelt de advocaat. "De voorraden kunnen gemakkelijk gevaloriseerd worden. Dankzij deze hervorming neemt België het voortouw in de modernisering van het zekerhedenrecht in Europa." Hans Brockmans, fotografie Karel Duerinckx