In 2012 werd in België slechts 11 procent van de zetels in raden van bestuur door vrouwen bekleed. Nu zou dat 20 procent zijn. Nog altijd een grote kloof met Noorwegen, dat de Europese koploper is met 40 procent vrouwen in bestuursfuncties. Nochtans is er in België geen gebrek aan getalenteerde vrouwen. 60 procent van de afgestudeerden aan de universiteiten zijn meisjes. Vrouwen stoten ook steeds verder door naar de top van het bedrijfsleven. Waarom blijven die raden van bestuur dan mannenbastions?
...

In 2012 werd in België slechts 11 procent van de zetels in raden van bestuur door vrouwen bekleed. Nu zou dat 20 procent zijn. Nog altijd een grote kloof met Noorwegen, dat de Europese koploper is met 40 procent vrouwen in bestuursfuncties. Nochtans is er in België geen gebrek aan getalenteerde vrouwen. 60 procent van de afgestudeerden aan de universiteiten zijn meisjes. Vrouwen stoten ook steeds verder door naar de top van het bedrijfsleven. Waarom blijven die raden van bestuur dan mannenbastions? De verklaring ligt waarschijnlijk in gemakzucht en de ons-kent-onsmentaliteit. Bij de zoektocht naar nieuwe bestuursleden kijken bedrijven vaak niet verder dan de adresboeken of de persoonlijke netwerken van de bestaande bestuurders. Daar zitten nog altijd weinig vrouwen tussen. Voor een bestuursmandaat heb je ook serieus wat ervaring nodig. Vaak gaat het om 45-plussers, en in die categorie zijn er nog niet zo massaal veel topvrouwen. En pas wanneer je een eerste mandaat bekleedt, word je sneller gevraagd in andere raden van bestuur. Om de participatie van vrouwen in raden van bestuur van Belgische ondernemingen en organisaties te promoten, richtten vijf vrouwen uit het bedrijfsleven vijf jaar geleden de vzw Women On Board op. Zij vormden een vijver van vrouwen met de nodige ervaring en competenties om een bestuursmandaat uit te oefenen. De pool van Women On Board telt ondertussen 177 leden, tegen het einde van het jaar zouden dat er 200 moeten zijn. Nochtans is de selectie streng. "De profielen en cv's van de kandidaten worden voorgelegd aan een toelatingscommissie die oordeelt of de kandidates de juiste competenties en ervaring hebben", legt voorzitter Sonja Rottiers uit. "Dat proces is meteen ook een kwaliteitslabel." Woman on Board brengt ondernemingen en rekruteringsfirma's met die vrouwen in contact en doet aan matchmaking. Kandidates betalen jaarlijks lidgeld aan de vzw, voor zoekende bedrijven is de dienstverlening gratis. Vorig jaar werden dertig leden van Women On Board tot bestuurder benoemd, in de eerste helft van dit jaar kregen al dertien vrouwen een bestuursmandaat vast. Rottiers verwacht dat dit aantal op korte termijn sterk zal stijgen. "In ons land zijn bedrijven verplicht om 30 procent vrouwelijke bestuurders te hebben tegen 2016." Afgezien van dat quotum zijn er nog goede redenen om raden van bestuur te vervrouwelijken. Er zijn de ietwat clichématige soft skills die aan vrouwen worden toegeschreven -- ze zouden bijvoorbeeld beter communiceren en meer oog hebben voor menselijke relaties. Uit studies blijkt ook dat gemengde raden van bestuur betere beslissingen nemen en dat ondernemingen met minimum drie vrouwen in de raad van bestuur flexibeler en zelfs winstgevender zijn, op voorwaarde dat de bestuurders complementair zijn en goed met elkaar kunnen samenwerken. Ondertussen heeft de organisatie haar werkterrein uitgebreid naar het Europese niveau. De Europese Commissie heeft beslist dat raden van bestuur van grote ondernemingen tegen 2020 voor 40 procent uit vrouwen moeten bestaan. Met een Europees gemiddelde van 15 procent is er nog een lange weg af te leggen. "Daar zien wij opportuniteiten voor onze Belgische topvrouwen. Met de oprichting van onze Europese afdeling 'Women on Boards' willen wij onze leden ook visibiliteit geven buiten België en hen promoten voor internationale mandaten." KARIN EECKHOUT