Vanaf 1 januari 1996 zit Theo Narinx (42) op de managersstoel van het Strategisch Plan Kempen (SPK). De instelling, die zeven jaar geleden weliswaar een moeilijke bevalling kende, is intussen uitgegroeid tot een stevige knaap, die offensief en pro-aktief het lot in eigen hand wil nemen met de overheid liefst zoveel mogelijk aan de zijlijn.
...

Vanaf 1 januari 1996 zit Theo Narinx (42) op de managersstoel van het Strategisch Plan Kempen (SPK). De instelling, die zeven jaar geleden weliswaar een moeilijke bevalling kende, is intussen uitgegroeid tot een stevige knaap, die offensief en pro-aktief het lot in eigen hand wil nemen met de overheid liefst zoveel mogelijk aan de zijlijn. De idee van strategische streekontwikkeling ontsproot uit het brein van Robert ridder Stouthuysen. De eerste regiomanager Jo Robrechts kwam van Janssen Pharmaceutica. Die vond dat de Kempen te lang aan de klaagmuur hadden gestaan en maakte van een nood- een kansengebied. Om de drie jaar wordt de managersvlag doorgegeven. Op 1 januari '90 kreeg Kris Vander Velpen die, als tweede in de rij. Op 1 januari '93 trad Gust Stroeckx aan. Deze werd ter beschikking gesteld door de Kredietbank, waar je hem vandaag opnieuw terugvindt. Kennelijk heeft de banksektor het roer van het streekmanagement nu vrij stevig in handen, want Theo Narinx werd gedetacheerd door de Generale Bank. De jongste drie jaar was deze Maaseikenaar met een licentiaatsdiploma bedrijfspsychologie en een postgraduaat bedrijfskunde bij de G-Bank groepsdirekteur van de agentschappen van de Noorderkempen. Een mooie aanloop naar dit KMO-gericht mandaat ? Narinx : "De voorbije drie jaar heb ik de regio in ieder geval goed leren kennen en waarderen. Voor mij alvast een voldoende motivatie. Ik moest wel vrij snel beslissen. De definitieve keuze werd gemaakt eind juli '95. Maar dat had dan weer als voordeel dat ik voldoende inwerktijd kreeg." Plannen ontvouwen of in de glazen bol kijken, vindt Narinx moeilijk. "De oorspronkelijke bedoelingen van het SPK blijven meer dan ooit de aandacht opeisen. Tewerkstelling is nog altijd het leidmotief. De basiswerking blijft dus de coaching van KMO's, met onder meer het Plato-projekt. Zowat 600 KMO's zijn daarbij betrokken en dit jaar start een nieuwe lichting van circa 100 bedrijven." Komen er dan ook nieuwe peters ? "We hebben nu al 12 grote begeleidende bedrijven," klinkt het resoluut. De nieuwe regiomanager wil de volgende maanden vooral werk maken van begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden. Maar defaitisme is aan hem niet besteed. "We zijn niet alleen met problemen bezig. We konkretizeren nu al volop het Strategisch Plan Telekommunikatie en met diverse partners zetten we initiatieven op om de toekomst voor te bereiden." Ook met vrouw en dochter sloot Narinx een deal af, want tot eind '98 wil hij heel wat tijd investeren in zijn nieuwe job. THEO NARINX (STRATEGISCH PLAN KEMPEN) Tewerkstelling moet in de Kempen het leidmotief zijn.