Een doorlichting van de intercommunales, strengere controle op overheidsdiensten, kabinetsmedewerkers die niet langer mogen cumuleren in intercommunales en openbare instellingen. Kiest Paul Magnette na de Publifin-zaak voor de grove borstel?

JEAN HINDRIKS. "Het is een paniekreactie omdat de affaire vooral de extremisten zoals de PTB ten goede komt. Magnette belooft veel, maar handelt niet. Met beloftes herstel je het vertrouwen van de bevolking niet. Neem de decumul, waardoor kabinetsmedewerkers niet langer bestuursmandaten in intercommunales en overheidsdiensten zouden mogen hebben als die openbare instelling onder de voogdij van de betrokken minister valt. Dat stond al in het Waalse regeerakkoord va...

JEAN HINDRIKS. "Het is een paniekreactie omdat de affaire vooral de extremisten zoals de PTB ten goede komt. Magnette belooft veel, maar handelt niet. Met beloftes herstel je het vertrouwen van de bevolking niet. Neem de decumul, waardoor kabinetsmedewerkers niet langer bestuursmandaten in intercommunales en overheidsdiensten zouden mogen hebben als die openbare instelling onder de voogdij van de betrokken minister valt. Dat stond al in het Waalse regeerakkoord van 2014. Waarom heeft men er geen werk van gemaakt? En wat zal die controle inhouden? Het is ook vreemd dat de Waalse regering een screening wil doen van alle bestuursmandaten. Via Cumuleo, de barometer van de cumul van mandaten, vind je alles al. "In de verloning kan er wel iets veranderen: wie een bestuursmandaat of een managementfunctie uitoefent bij een openbaar bestuur zou niet meer krijgen dan 100 procent van het loon van een parlementair. Momenteel is dat 150 procent. Een Waals parlementslid met pakweg een bestuursfunctie bij de Forem (de Waalse VDAB, nvdr) zal die raden van bestuur dus gratis moeten bijwonen. "Maar ik herhaal: we moeten afwachten of er meer transparantie komt. Het verleden stemt mij niet optimistisch. Een voorbeeld: de gemeentelijke budgetten moeten worden gepubliceerd. Geen enkele Waalse gemeente doet dat, terwijl dat in Vlaanderen de normaalste zaak van de wereld is." HINDRIKS. "De kloof tussen Wallonië en Vlaanderen wordt met dit schandaal alleen maar groter. Nu, in Vlaanderen zijn er ook schandalen geweest, waarin private en publieke belangen in elkaar overliepen, zoals Optima en Electrawinds. Al denk ik dat er in Publifin niets strikt onwettigs is gebeurd." HINDRIKS. "Er is geen wetgevend kader dat een efficiënte controle op Publifin toelaat. Door er Brusselse gemeenten en de Vlaamse gemeente Voeren bij te betrekken was de Waalse regering niet meer bevoegd. Het beperkt zich niet tot een PS-probleem, ook cdH en de MR deden duchtig mee. Er heerste een sfeer van: ik belazer de boel omdat iedereen het doet." HINDRIKS. "Inderdaad. De energie-expert op het kabinet is Julien Donfut, de zoon van de voormalige Waalse minister Didier Donfut. Die laatste is de voorzitter van de intercommunale Ores, actief in... energie. De zoon controleert de vader die in dezelfde sector zit. Van belangenvermenging gesproken." ALAIN MOUTON