I van Verougstraete, voorzitter van het Hof van Cassatie, zag de bui al hangen. In een zeldzaam interview waarschuwde hij in juni vorig jaar dat de modernisering van Justitie ook onder de opvolger van minister Marc Verwilghen ( VLD) moest worden voortgezet. Vier maanden geleden zag hij het even niet zitten. Minister van Justitie Laurette Onkelinx ( PS) had het Dolmen-contract voor de informatisering van Justitie geschrapt. Het zag ernaar uit dat het Phenix-project, dat Justitie moest informatiseren, in de koelkast zat.
...

I van Verougstraete, voorzitter van het Hof van Cassatie, zag de bui al hangen. In een zeldzaam interview waarschuwde hij in juni vorig jaar dat de modernisering van Justitie ook onder de opvolger van minister Marc Verwilghen ( VLD) moest worden voortgezet. Vier maanden geleden zag hij het even niet zitten. Minister van Justitie Laurette Onkelinx ( PS) had het Dolmen-contract voor de informatisering van Justitie geschrapt. Het zag ernaar uit dat het Phenix-project, dat Justitie moest informatiseren, in de koelkast zat. Verougstraete: "Phenix was zo goed als dood. Niet zonder enige moeite konden we het reanimeren. Nu geloof ik er weer in. Er is uiteraard enige achterstand in de modernisering, maar de structurele onderbouw is steviger dan ooit."Vroeger werd Phenix vooral gestuurd door het kabinet-Verwilghen. Veroug-straete: "Er werd ons gezegd met welke infrastructuur we konden werken en wanneer we geacht werden klaar te zijn. De magistratuur was met andere woorden de passieve ontvanger van de infrastructuur." Vandaag wordt de magistratuur veel actiever betrokken bij Phenix. De kabinetschef van de minister, Jean-Claude Marcourt, de voorzitter van federale overheidsdienst Justitie, Alain Bourlet, en Verougstraete vergaderen elke woensdag over de inhoudelijke, technische én budgettaire aspecten van de informatisering. Verougstraete: "Het kabinet neemt de magistratuur serieus, wat ook betekent dat we moeten meedenken. Ik weet eindelijk tot op de euro nauwkeurig waar we mee bezig zijn. Het proces verloopt veel gerichter en de wederzijdse uitwisseling van informatie is gestroomlijnd." Het basissysteem, ontworpen door Unisys, is intussen zo aangepast dat Justitie kan werken met een 'open systeem'. Verougstraete: "Dat betekent dat Justitie niet afhankelijk zal zijn van één leverancier. Vóór het einde van dit jaar is er meer duidelijkheid over de onderneming die de ruwbouw kan leveren. We hebben maanden verloren, maar we zitten niet stil." In maart start de verdeling van 3000 nieuwe pc's voor het personeel van Justitie. Alle hoven en rechtbanken worden dit jaar intern bekabeld en aangesloten op een nieuw netwerk. In januari 2005 zullen de politierechtbanken en parketten kunnen werken met de nieuwe infrastructuur. Verougstraete hoopt dat de andere hoven en rechtbanken volgend jaar volgen. Intussen werd het Phenix-project wel ernstig bijgestuurd. Verougstraete: "Met het kabinet zijn we overeengekomen dat behalve het logistieke kader ook het procedurele zal veranderen. Het elektronische dossier wordt de standaard voor alle gerechtelijke procedures. Elke partij die met het dossier in aanraking komt (een rechter, een parketmagistraat, een advocaat), laat een elektronisch spoor na voor zijn opvolgers." Die radicale hervorming was aanvankelijk niet op korte termijn gepland. Phenix maakt een einde aan het overbodige papierwerk en de loodzware bureaucratie op Justitie. Verougstraete verwacht wel interne weerstand. "Mensen die heel hun leven in een vast stramien hebben gewerkt, moeten zich grondig aanpassen. De tijd dat het griffiepersoneel met karretjes vol dossiers van de ene verdieping van de andere moest sleuren, is voorbij. Ze worden dit jaar opgeleid om mee te kunnen draaien met Phenix."Verougstraete wil dat de magistraten telewerkers worden, die vanuit hun thuisbasis dossiers uitwerken en documentatie opvragen. Vooral Luxemburgse en Limburgse raadsheren van beroep verliezen vandaag uren in de file. Ook advocaten zullen minder heen en weer moeten pendelen tussen de rechtbanken om documenten op te vragen of (straf)dossiers in te kijken. Ook de taak van de gerechtsdeurwaarders wordt door Phenix sterk hervormd. Verougstraete wil de schriftelijke betekening wel behouden, maar wenst dat de informatie van de gerechtsdeurwaarders wordt ingebracht in het elektronisch dossier. Hans Brockmans"Het elektronische dossier wordt de standaard voor alle gerechtelijke procedures."