Soms gaat het in Limburg snel. Op maandagnamiddag 29 november praat Trends voor de tweede maal met Lode Beckers, voorzitter van de Limburgse Reconversiemaatschappij ( LRM) over zijn plannen. Op 2 december staat Beckers in Eminent van het Limburg-nummer. Op 1 december was het Belang van Limburg er als de kippen bij om te melden dat hij niet meer in de nieuwe raad van bestuur van de LRM zit - en dus ook geen vo...

Soms gaat het in Limburg snel. Op maandagnamiddag 29 november praat Trends voor de tweede maal met Lode Beckers, voorzitter van de Limburgse Reconversiemaatschappij ( LRM) over zijn plannen. Op 2 december staat Beckers in Eminent van het Limburg-nummer. Op 1 december was het Belang van Limburg er als de kippen bij om te melden dat hij niet meer in de nieuwe raad van bestuur van de LRM zit - en dus ook geen voorzitter kan zijn. De nieuwe raad van bestuur is paarser en politieker. Bijvoorbeeld, door de aanwezigheid van een man van de achtergrond, voorzitter Butenaerts van de Limburgse SP. Weinigen kennen de gezichtsloze partijman. Wie volgt Beckers op? De nieuwe raad van bestuur is paarser. Vandaag wordt gekeken naar kandidaat-voorzitter André Vautmans - broer van VLD-politicus Valère - burgerlijk ingenieur, Betonac, en jarenlang dossierbeheerder en -kenner bij de Limburgse Investeringsmaatschappij, haar opvolger LPM, en daarna LRM. Om privé-redenen was Vautmans bij een vorige ronde niet bereid om het voorzitterschap op zich te nemen. Zal hij ditmaal ja zeggen? Als men minister-president Patrick Dewael (VLD) mag geloven, die het aankondigde in een interview met de Financieel-Economische Tijd, moet LRM zich toespitsen op de Limburgse infrastructuur en snél. Een bestuurder van LRM: "Als het zo zit, is het niet zeker dat Vautmans het voorzitterschap zal aanvaarden. Miljarden uitgeven om de politici van Limburg te plezieren, net voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, is niet zijn stijl." Waarom is Beckers bedankt voor zijn diensten? Zoals we schreven in Eminent werd zijn bankierstalent geloofd en zijn communicatiestijl verworpen. De relatie met gedelegeerd bestuurder Daerden was lange tijd gespannen. Bovendien is hij een CVP-benoeming, wat in paarse tijden geen pluspunt is, én was er onder de vorige Vlaamse regering verzet gerezen tegen een zogenaamd belangenconflict tussen de 'bankiers' van de raad van bestuur van LRM ( Theo Peeters, KBC, Wim Moesen, Artesia en Beckers, LOBO, ex- Citibank) en hun Limburgse opdracht. In dat verband zei Beckers begin vorige week (citaat, dat toen niet werd afgedrukt): "Dat is een raadselachtige houding, het zou hetzelfde zijn als het bizar vinden dat in de raad van bestuur van een ziekenhuis artsen zetelen. Er is wel bancaire en financiële kennis buiten de banken en de holdings, maar daar is ze toch het meest geconcentreerd aanwezig." In de Wetstraat circuleert het gerucht dat PRL en VLD een black list hanteren om hoge hoofden van CVP-benoemden te laten rollen. Etienne Schouppe ( NMBS) staat bovenaan op die lijst. Hij heeft waarschijnlijk ook neveneffecten gehad in Limburg. Leve de Nieuwe Politieke Cultuur.