Reeds een decennium lang advizeert Link bedrijven bij het huren of aankopen van kunstwerken.
...

Reeds een decennium lang advizeert Link bedrijven bij het huren of aankopen van kunstwerken."Alle stromingen uit de hedendaagse kunst zijn bij ons vertegenwoordigd, " zegt Menno Derk Doornbos. De direkteur van Link België is trots over de kwaliteit van de kollektie. Link, the Contemporary Art Company BV beschikt over zo'n 30.000 eigen kunstwerken die door bedrijven gehuurd of aangekocht kunnen worden. "Het is een internationale verzameling die de basis van onze aktiviteiten vormt. "Gestart in 1984 in Den Haag als kleinschalig bedrijfje zonder echte marketingstrategie, is Link vandaag de dag een volwassen organizatie met een tweede zetel in Antwerpen. Van de twintig werknemers hebben de kunstadvizeurs allen een museale achtergrond of ervaring met kunstveilingen. Technici verzorgen het transport en de installatie. Gezamenlijk begeleiden ze bedrijven, overheidsinstellingen, musea en KMO's in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland bij het huren, leasen of aankopen van kunstwerken. Menno Derk Doornbos is tevreden met de gang van zaken. "Gemiddeld zijn er zeshonderd bedrijven die jaarlijks een beroep op ons doen. Dat omvat het aankopen van een kunstwerk tot het verzorgen van een totaalinrichting van een gebouw. Vorig jaar hadden we in België een omzet van tien miljoen frank. In '93 was dat minder dan de helft. De verwachting is dat de omzet dit jaar weer verdubbelt. "De aandacht voor de kwaliteit van de werkomgeving groeit nog steeds, meent de direkteur. Volgens de (Vlaamse) kunstadvizeurs Catherine Vercauteren en Saskia Valkhoff komt dat doordat bedrijven tijdens een ekonomische recessie harder aan hun imago werken. De konkurrentie is groot en iedereen wil zich op eigen wijze profileren. "De prijzen variëren van enkele duizenden frank tot een paar miljoen. Menno Derk Doornbos : "Bij ons kan je 2000 frank per jaar al een werk huren. Het is niet zo dat we ons alleen richten op klanten met een ruim budget. Onze kollektie bevat werken van wereldberoemde kunstenaars, maar ook minder bekende talenten. " Dat kunst en commercie prima samengaan, staat voor de medewerkers van Link vast. "Vroeger mocht kunst niet commercieel zijn. Die trend is voorbij. Zelf vind ik het een toegevoegde waarde als kunst aangewend wordt om een bedrijf aan te kleden, " aldus Saskia Valkhoff.MENNO DEK DOORNBOS (VOORAAN), SASKIA VALKHOFF, DIRK DEVLIEGHERE EN CATHERINE VERCAUTEREN (LINK BELGIE)Kunst mag tegenwoordig commercieel zijn.