Crols & Contra (1)

In zijn column sloeg Frans Crols op 20 juli 2006 ('De regering-Vermeiren en 3 Suisses', blz. 105) opnieuw nagels met koppen. Ik hoop dat bedrijfsleiders het besef krijgen dat er voor de economische toekomst van Vlaanderen efficiënte oplossingen nodig zijn. Met zwakke businessplannen komen we er niet.
...

In zijn column sloeg Frans Crols op 20 juli 2006 ('De regering-Vermeiren en 3 Suisses', blz. 105) opnieuw nagels met koppen. Ik hoop dat bedrijfsleiders het besef krijgen dat er voor de economische toekomst van Vlaanderen efficiënte oplossingen nodig zijn. Met zwakke businessplannen komen we er niet. Ik heb de column over Fidel Castro (17 augustus 2006, blz. 97) zeer geapprecieerd. Alleen onwereldsen kunnen de Cubaanse situatie anno 2006 nog aanvaarden. Castro is een nachtmerrie voor elke intelligente persoon. De rubriek 'Crols & Contra' is steeds een verademing om te lezen in dit 'politiek-correcte, links-communistische klimaat' waar de waarheid niet langer gezegd mag worden. Zo ook de bijdrage op 17 augustus 2006 (blz. 97). Ik heb dertig jaar gewerkt in Oost-Europa en heb er zelfs enkele jaren gewoond. Het werkelijke gelaat van een duivels regime heb ik er goed leren kennen. Ik vind het zo onrechtvaardig dat je elke dag wel ergens iets kan lezen (en terecht!) over het misdadige Naziregime, terwijl ik slechts hoogst zelden een negatieve kritiek onder ogen krijg over het criminele communistische bewind (dat zeker even erg was). Wanneer zal dit proces eindelijk gevoerd worden? Wanneer zullen de linkse intellectuelen aan zelfkritiek doen in plaats van elke dag kritiek te spuien op Amerika? In de rubriek 'Vertrouwelijk' (Trends, 20 juli 2006, blz. 16) las ik dat twee bekende ondernemers - Freddy Van Gaever en Bruno Valkeniers - plannen smeden om een nieuwe, 'niet politiek correcte' krant in omloop te brengen. Zo'n dagblad zou meer dan welkom zijn in Vlaanderen. Peter Gabriel investeert in België. In Trends van 17 augustus 2006 (blz. 17) meldden we dat het Britse bedrijf Solid State Logic (eigendom van Peter Gabriel) het noodlijdende Sydec Audio Engineering uit Sint-Niklaas had overgenomen. Volgens de bedrijfsleiding in Sint-Niklaas waren de verliezen van de eerste jaren logisch. De onderneming stevent volgens datzelfde management nu af op merkbaar betere cijfers. 10 valkuilen voor wie wil bouwen. Op 3 augustus 2006 (blz. 60) bespraken we de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bouwheer voor RSZ- en fiscale schulden van een niet-geregistreerde aannemer. Die aansprakelijkheid geldt níét als een natuurlijke persoon bouwt voor privédoeleinden. Voor gebouwen die deels professioneel worden gebruikt of voor (fiscaal) gesubsidieerde werken, werkt u best altijd met een geregistreerde aannemer.