Antwerpse jackpot

In uw opiniestuk 'De Antwerpse jackpot is leeg' (Trends 15 juni 2006, blz. 108) meldt u dat "de hele 'operatie mobiliteit' in Antwerpen propagandistisch wordt onderbouwd door Groep C". Ik wil erop wijzen dat Groep C niet alleen de succesvolle communicatie rond de heraanleg van de ring voor haar rekening heeft genomen, maar ook het publiek breed heeft geïnformeerd. Het aantal bezoekers via het internet staat op meer dan 2 miljoen, tienduizenden mensen zijn geabonneerd op de elektronische nieuwsbrief, duizenden bezochten de infotentoonstellingen en inspraakmomenten, en honderden kr...

In uw opiniestuk 'De Antwerpse jackpot is leeg' (Trends 15 juni 2006, blz. 108) meldt u dat "de hele 'operatie mobiliteit' in Antwerpen propagandistisch wordt onderbouwd door Groep C". Ik wil erop wijzen dat Groep C niet alleen de succesvolle communicatie rond de heraanleg van de ring voor haar rekening heeft genomen, maar ook het publiek breed heeft geïnformeerd. Het aantal bezoekers via het internet staat op meer dan 2 miljoen, tienduizenden mensen zijn geabonneerd op de elektronische nieuwsbrief, duizenden bezochten de infotentoonstellingen en inspraakmomenten, en honderden kregen persoonlijke en concrete feedback op hun suggesties, opmerkingen of vragen. Zelfs een notoire criticus in het Vlaams Parlement noemde de corporate website van de BAM een toonbeeld van transparantie en informatie. Professor De Meirleir geeft een weinig flatterend beeld van Flanders Investment & Trade in verband met het aantrekken van buitenlandse investeerders naar Vlaanderen (Trends, 8 juni 2006, blz. 56). Hij uit zijn twijfels over de kennis en de aanpak van onze organisatie. Het is een volledig verkeerde stelling dat F.I.T. bedrijven benadert zonder rekening te houden met de wensen van deze onderneming. Het is waarschijnlijk lang geleden dat de professor een van onze mensen aan het werk gezien heeft. De Meirleir maakt een vergelijking met het Ierse Industrial Development Agency (IDA). Dat F.I.T. zowel inhoudelijk als kwalitatief het niveau van IDA niet zou halen, is een vergelijking tussen twee verschillende visies. Inhoudelijk verschilt de bevoegdheid van het IDA sterk van die van F.I.T. Omdat het IDA zich specifiek toelegt op investeringsbegeleiding (en niet op internationaal ondernemen zoals F.I.T.), is het wellicht meer gespecialiseerd in het aantrekken van investeringen. F.I.T. volgt hier een andere, bredere aanpak in het kader van internationaal ondernemen. Het zal de professor dan ook verheugen te horen dat in de voorbije jaren verschillende medewerkers van F.I.T. /ex-DIV gekozen hebben om hun carrière verder te zetten in de privésector, vaak bij multinationals. Het interview met Marcel De Meirleir bevat een passage die aanleiding kan geven tot een misverstand. Er staat dat De Meirleir in 2005 zijn bedrijf, Plant Location International (PLI), terugkocht, omdoopte in Business Location International (BLI) en doorging met het begeleiden van regeringen en ondernemingen. Dit wekt de indruk dat de oorspronkelijke firma PLI niet meer zou bestaan. De realiteit is dat De Meirleir met BLI een nieuwe onderneming creëerde. PLI blijft wel degelijk voortbestaan als onderdeel van IBM. Gastro. In Trends van 29 juni 2006 (blz. 82) publiceerden we een bespreking van het hotel-restaurant Hostellerie Du Postay. Door een technische fout verscheen echter het artikel dat Trends al enige tijd geleden over dit restaurant bracht. De juiste bespreking vindt u op de website (www.trends.be/hostellerie). Onze excuses.