Regularisatie

Bij de Trendspoll over fiscale regularisatie op uw website stemde ik voor 'Doen: het betekent inkomsten voor het land'. Maar de regularisatie roept inderdaad ethische vragen op. Wat mij echter verwondert en ergert, is dat zulke ethische vragen nooit hoorbaar zijn bij syndicale acties, bijvoorbeeld wanneer er stakingen georganiseerd worden voor een hogere ontslagvergoeding dan de wettelijke. Ik vind hier ethische vragen ook op zijn plaats. Niet alle met ontslag bedreigde werknemers kunnen via deze methode een hogere vergoeding afdwingen. En bovendien: hoe hoger die vergoeding, hoe minder motivatie om nieuw werk te zoeken. Is dat ethisch? Ik vi...

Bij de Trendspoll over fiscale regularisatie op uw website stemde ik voor 'Doen: het betekent inkomsten voor het land'. Maar de regularisatie roept inderdaad ethische vragen op. Wat mij echter verwondert en ergert, is dat zulke ethische vragen nooit hoorbaar zijn bij syndicale acties, bijvoorbeeld wanneer er stakingen georganiseerd worden voor een hogere ontslagvergoeding dan de wettelijke. Ik vind hier ethische vragen ook op zijn plaats. Niet alle met ontslag bedreigde werknemers kunnen via deze methode een hogere vergoeding afdwingen. En bovendien: hoe hoger die vergoeding, hoe minder motivatie om nieuw werk te zoeken. Is dat ethisch? Ik vind van niet! Lonen van topmanagers. In Trends van 25 mei maakten we een analyse van de lonen van directieleden van de Bel20-bedrijven. We schreven daarin dat de vergoeding, exclusief opties, van directieleden tussen 2004 en 2005 steeg met 11,95 %. We baseerden ons daarvoor op de jaarverslagen. Enkele bedrijven reageerden daarop, omdat ze zich niet herkenden in die gemiddelde stijging. Er zijn twee redenen waarom we dit cijfer moeten herzien. Ten eerste hebben we bij enkele bedrijven fouten gemaakt in het juist bepalen van het aantal directieleden. Onder meer omdat het jaarverslag niet altijd het gemiddelde aantal leden gedurende het jaar aangeeft. Zelfs navraag bij het bedrijf levert niet altijd een sluitend antwoord op. Ten tweede zijn er de correcties die een aantal Bel20-bedrijven in het jaarverslag over 2005 aangeven voor hun cijfers over 2004. Die correcties hebben de grootste impact. De cijfers voor 2004 hebben we tijdens onze analyse vorig jaar genoteerd. Verkeerdelijk zijn we ervan uitgegaan dat cijfers in een jaarverslag onveranderd blijven. Trends heeft dus niet de cijfers voor 2004, die ter vergelijking gegeven worden in het jaarverslag 2005, gecontroleerd met de cijfers die in het jaarverslag 2004 stonden. Bij één bedrijf ging het zelfs om een tikfout in 2004 die zonder verdere toelichting in 2005 wordt rechtgezet. In een ander geval is de overschakeling naar IFRS de boosdoener (waarbij niet-uitbetaalde maar te verwachten latere vergoedingen nu wél worden verrekend en in 2004 niet). En nog ergens anders werd in het ene jaar de pensioenpremie meegerekend, in het andere niet (zonder dat dit aangegeven werd). Nooit werd in het jaarverslag geschreven dat deze cijfers correcties zijn van het vorige jaar. Soms waren de correcties enkel te vinden in de toelichtingen bij de financiële balans en niet in het hoofdstuk over corporate governance. Het toont aan dat de rapportering rond corporate governance in volle ontwikkeling is. En dat daardoor de kwaliteit van de jaarverslagen erg wisselend is. Onze analyse in Trends heeft daar duidelijk onder geleden. Op basis van de gegevens die we nu hebben, kunnen we spreken van een stijging van maximaal 2 %. Onder dit voorbehoud: vandaag is het niet mogelijk dit als definitief 'zeker' cijfer naar voor te schuiven. Want ook op een nieuwe vraag om de cijfers te bevestigen, bleven zes bedrijven het antwoord schuldig.Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel.