Slimme of slome Allah?

Ik wil nog even ingaan op het opiniestuk 'Hoe slim is Allah?' (Trends, 16 februari 2006, blz. 113). Het stuk bevat een belangrijke boodschap voor de voorvechters van een multicultureel Vlaanderen en Europa. Zij geloven nog steeds dat de volgelingen van een "zwakke, arme en onwetende islam", zodra ze in het Westen aankomen, zich zullen transformeren tot verlichte geesten met een onstilbare honger naar kennis. De recente cijfers over het aantal jongeren dat zonder einddiploma het middelbaar onderwijs verlaat, waardoor moslimjongeren ondermaats zijn vertegenwoordigd in het hoger onderwijs, bevestigen di...

Ik wil nog even ingaan op het opiniestuk 'Hoe slim is Allah?' (Trends, 16 februari 2006, blz. 113). Het stuk bevat een belangrijke boodschap voor de voorvechters van een multicultureel Vlaanderen en Europa. Zij geloven nog steeds dat de volgelingen van een "zwakke, arme en onwetende islam", zodra ze in het Westen aankomen, zich zullen transformeren tot verlichte geesten met een onstilbare honger naar kennis. De recente cijfers over het aantal jongeren dat zonder einddiploma het middelbaar onderwijs verlaat, waardoor moslimjongeren ondermaats zijn vertegenwoordigd in het hoger onderwijs, bevestigen dit verwachtingspatroon allerminst. Als het fundamentele probleem bij de islam zelf ligt, zoals het opiniestuk aangeeft, kunnen de maatregelen tegen de gevolgen van een verkeerd migratiebeleid ondergebracht worden onder de rubriek 'brandjes blussen'. De miserabele uitkomst van deze maatregelen ligt bijgevolg op voorhand vast. Tegen de tijd dat onze politici dit inzien, is Leuven met zijn universiteit verworden tot een oase van licht, omsloten door een schrale woestijn van religieus fanatisme. Koen De Leus geeft ons, 20- tot 45-jarigen, een stem (Trends, 16 maart 2006, blz. 42). Hij spreekt precies dezelfde taal als ik. Welke politicus durft de verschillen tussen overheid en werknemers te rechtvaardigen? Moet er eerst iets à la Franse Revolutie gebeuren voordat die onrechtvaardigheid wordt tenietgedaan? Het verwondert niet dat het ACOD blij was dat de overheidspensioenen niet aan bod kwamen in het Generatiepact. Wie gaat die discussie dan wel aan? De Leus heeft gelijk: waarom moeten er verschillende mutualiteiten bestaan? Waarom niet één kantoor per gemeente en alle terugbetalingstarieven voor iedereen gelijk? Dat is sociaal en democratisch en administratief veel goedkoper. Waarom is Leterme daartegen? België heeft dringend nood aan politici die knopen durven doorhakken en die structurele oplossingen aanreiken. Het artikel 'Pure loonmatiging is foute strategie' (Trends, 23 maart 2006, blz. 16) slaat de nagel op de kop. Die strategie wordt al decennialang toegepast en heeft 1,2 miljoen RVA-steuntrekkers opgeleverd. Wat telt voor de hardwerkende burger, is het nettoloon. En dat wordt al jaren naar beneden gedrukt door een loodzware loonbelasting. De loonkosten daarentegen worden vooral door de loonbelasting bepaald. Grosso modo twee derde, waardoor een marginale loonsverhoging al gauw meer dan drie keer zoveel kost aan de werkgever. Het is evident aan welke factor men het best sleutelt om de werknemers weer een motiverend loon te bezorgen. Zakenvrouwen. In de rangschikking van de machtigste zakenvrouwen in België (Trends, 2 maart 2006, blz. 38) stond Cecile Verheyen als personeelsdirecteur bij Volvo Europe Truck op positie 45. Volvo laat weten dat ze op het moment van publicatie niet langer in de firma actief was. NBB. In het artikel 'Tientallen kleine aandeelhouders trekken misnoegd naar Nationale Bank' (Trends, 23 maart 2006, blz. 20) stond een fout in de grafiek. Hiernaast staat de juiste.