Think/BBDO

Graag wil ik reageren op het artikel 'Merkenstudie leidt tot schadeclaim' (Trends, 9 maart 2006, blz. 12), waarin Think/BBDO en ikzelf genoemd worden. Het onderzoek waarin gepeild wordt in welke mate merken of organisaties hun beloften ook daadwerkelijk nakomen tegenover de Belgische publieke opinie, werd volledig onafhankelijk en op eigen initiatief opgezet door Think/BBDO. Het onderzoek peilde naar het imago en de perceptie bij de Belgische bevolking van de betrokken sectoren en merken, en was geenszins een klantentevredenheidsonderzoek over de betrok...

Graag wil ik reageren op het artikel 'Merkenstudie leidt tot schadeclaim' (Trends, 9 maart 2006, blz. 12), waarin Think/BBDO en ikzelf genoemd worden. Het onderzoek waarin gepeild wordt in welke mate merken of organisaties hun beloften ook daadwerkelijk nakomen tegenover de Belgische publieke opinie, werd volledig onafhankelijk en op eigen initiatief opgezet door Think/BBDO. Het onderzoek peilde naar het imago en de perceptie bij de Belgische bevolking van de betrokken sectoren en merken, en was geenszins een klantentevredenheidsonderzoek over de betrokken merken. In het onderzoek werden nergens uitspraken gedaan over de mate van (on)tevredenheid van klanten over de genoemde merken. Think/BBDO staat dan ook volledig achter de methodologie en de resultaten van dit onderzoek en is graag bereid aan alle betrokken partijen verdere toelichting te verstrekken. Van harte proficiat met uw prima artikel '"We willen geen geld meer van het OCMW. We willen werken"' (Trends, 9 maart 2006, blz. 58). Ik kan de conclusies empirisch onderschrijven. Een van de belangrijkste problemen van België en zijn regio's is enerzijds dat een aantal mensen verleid wordt om niet te werken en zich te nestelen in comfortabele statuten. Anderzijds wordt een aantal mensen die wel willen werken het leven zuur gemaakt door reglementitis. 'België zet zichzelf te kijk in de zaak-Erdal' schrijft u (Trends, 9 maart 2006, blz. 10). Ik ben het niet eens met de kritiek die ministers Patrick Dewael en Laurette Onkelinx te verduren krijgen. Erdal was een vrij mens op het ogenblik dat zij de vlucht nam. Een verdachte beletten te ontkomen terwijl die weet dat ze gevolgd wordt, is onbegonnen werk. Van die agenten wordt verwacht dat ze alle nood- en andere uitgangen kennen van alle huizen, warenhuizen, hotels, eethuizen, klinieken, banken enzovoort. Een verdachte kan ontsnappen als hij wil. Moet een vrouwelijke ingenieur per se naar den vreemde gaan, zoals Sophie Vandebroek, om carrière te maken (Trends, 2 maart 2006, blz. 26)? Zij schijnt zich als moeder goed aan te passen. Ikzelf heb in de eerste 25 jaar van mijn loopbaan alles samen vijf jaar niet in mijn eigen bed geslapen. Dat is te veel van het goede. Het weegt op het gezinsleven en op de opvoeding van de kinderen. En dan ben ik nog maar een man. Successierechten. In Trends van 16 maart 2006 stond op blz. 21 het artikel 'Vrijstelling van successierechten: versoepeling of verscherping'. Aandachtige lezers zullen hebben gemerkt dat dit stuk al eerder was verschenen. Het juiste bericht, overigens een primeur, leest u op blz. 21 in dit nummer. Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel.