Roepen om Leo

De ACV-afgevaardigden en -militanten van Kraft Foods Herentals zijn verbaasd over uw artikel 'Verhuist Leo naar Oost-Europa?' (Trends, 16 februari 2006, blz. 16). Kraft Foods heeft inderdaad aangekondigd dat er wereldwijd binnen de groep twintig bedrijven gesloten of verkocht worden, en dat er zo'n 8000 mensen zullen afvloeien. Dat was ook de mededeling die gedaan werd op de bijzondere ondernemingsraad. Geruchten en speculaties alsof de Leowafel verhuist naar Oost-Europa kunnen we op dit moment missen als kiespijn. Er is momenteel geen sprake van een verhuizing n...

De ACV-afgevaardigden en -militanten van Kraft Foods Herentals zijn verbaasd over uw artikel 'Verhuist Leo naar Oost-Europa?' (Trends, 16 februari 2006, blz. 16). Kraft Foods heeft inderdaad aangekondigd dat er wereldwijd binnen de groep twintig bedrijven gesloten of verkocht worden, en dat er zo'n 8000 mensen zullen afvloeien. Dat was ook de mededeling die gedaan werd op de bijzondere ondernemingsraad. Geruchten en speculaties alsof de Leowafel verhuist naar Oost-Europa kunnen we op dit moment missen als kiespijn. Er is momenteel geen sprake van een verhuizing naar Halle of Oost-Europa. Dat er onrust is bij het personeel, kunnen we niet ontkennen. Voor ons blijft de opdracht de tewerkstelling van de werknemers bij Kraft Herentals veilig te stellen. In Trends van 9 februari 2006 (blz. 74) schreef u dat de verzekeraars informatie over de identiteit van de verzekeringnemers moeten doorgeven aan de Belgische belastingadministratie. Aanvankelijk bepaalde het wetsontwerp dat er een staat moest worden doorgegeven die onder meer de identiteit en het adres van de verzekeringnemer moest bevatten. De regering stuurde evenwel op het laatste nippertje deze maatregel bij. Daarom is er nu bepaald dat de verzekeraar alleen het contractnummer van iedere levensverzekeringsovereenkomst moet vermelden, samen met het bedrag van de in het jaar vervallen premies en het bedrag en de datum van de betaalde taksen. Dat geldt zowel voor Belgische als voor buitenlandse verzekeraars. Niet alleen in de moslimlanden, ook in ons land werd betoogd tegen de Mohammedcartoons (Trends, 9 februari 2006, blz. 115). Het ging om een niet-aangevraagde betoging, die door minister Patrick Dewael (VLD) werd weggewimpeld als "wat stoom aflaten". Dat moet hij maar eens vertellen aan de Vlamingen die ook vaak betoogd hebben voor hun rechten, om wat stoom af te laten. Hoe werden die ontvangen? Met het waterkanon, vertrappeld door paardenhoeven, met de matrak bewerkt, weggesleurd en in combi's gegooid om opgesloten te worden. Ik heb altijd geweten dat spotprenten geduld werden. Wij zijn een volk van franke, vrije vogels. We houden van lekker tafelen, van moppen, van lachen met ieder en met alles en met onszelf. Nu gaan de moslims dat in vraag stellen. En het ergste is dat onze politici voor hen zwichten. Kraft Foods. In het artikel 'Verhuist Leo naar Oost-Europa?' (Trends, 16 februari 2006, blz. 16) sloop een fout. Trends citeerde niet Kris Clymans, een voormalige vakbondssecretaris van ACV Voeding en Diensten. De citaten waren van Dirk Verhaegen, de huidige vakbondssecretaris. Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel. ACV-afgevaardigden en -militanten, Geert Van Emelen, Thomas Triphon