Red de welvaartsstaat (1)

Een van uw '12 remedies om de welvaartsstaat te redden' (Trends, 15 september 2005, blz. 42) luidt: schaf het brugpensioen af. Ik stel voor: geef iedere werknemer boven 55 jaar het statuut van jobstudent, zolang hij wil werken. 2,5 % RSZ-afhouding voor de werknemer, geen belastingen betalen en verder geen afhoudingen. Bruto is dus ongeveer gelijk aan netto. Je zal eens zien hoe weinig werknemers er nog met brugpensioen willen gaan. Kosten voor de staat? Niets, want er is geen brugpensioen. Inkomsten voor de staat? Veel! De consumptie zal immers stijgen, de ouderen zullen hun kinderen ondersteunen bij het verwerven van allerhande goederen enzovoort.
...

Een van uw '12 remedies om de welvaartsstaat te redden' (Trends, 15 september 2005, blz. 42) luidt: schaf het brugpensioen af. Ik stel voor: geef iedere werknemer boven 55 jaar het statuut van jobstudent, zolang hij wil werken. 2,5 % RSZ-afhouding voor de werknemer, geen belastingen betalen en verder geen afhoudingen. Bruto is dus ongeveer gelijk aan netto. Je zal eens zien hoe weinig werknemers er nog met brugpensioen willen gaan. Kosten voor de staat? Niets, want er is geen brugpensioen. Inkomsten voor de staat? Veel! De consumptie zal immers stijgen, de ouderen zullen hun kinderen ondersteunen bij het verwerven van allerhande goederen enzovoort. Jos Lehaen Mol Het kan toch niet dat mensen die wat vroeger met pensioen willen, die toch heel wat jaren gewerkt hebben, van in hun jeugd bijdragen betaald hebben, dat de overheid die mensen straft, terwijl ze de misbruiken van de gezinsherenigingen, die onze sociale zekerheid onderuit helpen, ongemoeid verder laat woekeren.Thomas Triphon Antwerpen Bij het lezen van het artikel 'Vuile bodem zuiver in 6 maanden' (Trends, 29 september 2005, blz. 81) moest ik wel even slikken. Ik weet niet goed hoe dit diplomatisch te verwoorden, maar wat in dit artikel door Stijn Haghebaert en Kristof Van Vooren wordt beweerd, slaat nergens op. Boerenbedrog noemt men dit. Ik hoop dat u de bedrijven die via dit artikel interesse krijgen voor deze zogenaamde innoverende technieken, ook op de hoogte brengt van de bevindingen van deskundigen en de Ovam zelf, die aan de hand van ervaring op het veld tot totaal andere inzichten komen.Bregt Diependaele SGS Belgium, Antwerpen Het Unizo-voorstel voor een indexsprong en een evaluatie van het indexmechanisme omschrijft Trends als moedig, maar te zwaar voor Unizo om alleen op de onderhandelingstafel te leggen (Trends, 29 september 2005, blz. 122). De nu al vastgestelde loonkostenverhoging bedraagt 3 %, terwijl de loonnorm voor 2005 én 2006 is vastgelegd op 4,5 %. De loonnorm wordt dus, als ingrepen uitblijven, zeker overschreden. Daarom het voorstel, mede naar aanleiding van de hoge brandstofprijzen, om een indexsprong door te voeren. Zo niet stijgen de loonkosten nog sterker, zonder wezenlijke invloed op het netto-inkomen van de werkenden. Gezien de nefaste invloed van het huidige indexmechanisme op de loonkosten, met alle gevolgen van dien op de werkgelegenheid en de weinige invloed op de nettokoopkracht, moeten we op termijn het mechanisme zelf herbekijken. Vanzelfsprekend moet dat gebeuren vanuit eenzelfde visie bij de voornaamste werkgeversorganisaties. Gezien de eerdere stellingen daarover van onder meer VBO, Agoria en Voka, kan dat geen probleem zijn. Nu kunnen de artsen op stofnaam voorschrijven (Trends, 29 september 2005, blz. 20). Ik zie ze dit niet vaak doen en ik geef ze geen ongelijk. Misschien zullen de apothekers ineens meer vertegenwoordigers kunnen groeten, maar zoeken naar imitaties is nu al dagelijkse kost en absoluut geen manier om meer te verdienen. Fatsoen first en tegenover hun patiënten kunnen de pillendraaiers niet zeggen: "Après nous les mouches", zoals vakbondspotentaten of ministers. Wie zou ook zijn tijd verliezen om een paar cent op te scharrelen met de minieme en wispelturige prijsverschillen tussen de generieken? Ik verwacht dus een status-quo voor de apothekers.