Nachtvluchten

Uw artikel 'Brussel, niet nationaal' (Trends, 22 september 2005, blz. 212) is onvolledig. De desinformatie zoals de meeste Vlaamse partijen die spuien om de publieke opinie in Vlaanderen en elders aan hun kant te krijgen en Brussel als zondebok te bestempelen, neigt naar demagogie, zet aan tot racisme (tegenover de inwoners van het Brussels Gewest), en zal op termijn zeer nefaste gevolgen hebben.
...

Uw artikel 'Brussel, niet nationaal' (Trends, 22 september 2005, blz. 212) is onvolledig. De desinformatie zoals de meeste Vlaamse partijen die spuien om de publieke opinie in Vlaanderen en elders aan hun kant te krijgen en Brussel als zondebok te bestempelen, neigt naar demagogie, zet aan tot racisme (tegenover de inwoners van het Brussels Gewest), en zal op termijn zeer nefaste gevolgen hebben. Ik beklemtoon vooral dat het creëren van onrealistische verwachtingen (door de politici en de media die dat klakkeloos overnemen, zoals het uitbouwen van DHL, het behoud van nachtvluchten, het behoud en de uitbouw van overmatige dagvluchten) de bevolking op een verkeerd been zet en de antipolitiek voedt. In dat opzicht zijn zowel de democratische politici als de pers voor een deel medeverantwoordelijk voor de verrechtsing van de maatschappij. Ik vrees voor een volgende ultrazwarte zondag in oktober 2006. Ik begrijp niet hoe Geert Noels een mooi land als Duitsland zo kan afbreken (Trends, 15 september 2005, blz. 26). Een opmerking als "Wie wil er in Duitsland op vakantie gaan?" is een dooddoener. Dat kan alleen komen uit de mond van iemand die Duitsland nog nooit heeft bezocht. Voor mij is Duitsland: genieten van eten, drinken en cultuur. Zo is er de Ost-Ällgau, de streek rond Füssen en Kempten. Maar ook dichterbij in Koblenz (een zeer ondergewaardeerde stad) is er het Deutsches Eck en het slot Ehrenbreitstein. Wat de keuken betreft, die is veel meer dan Wurst en Sauerkraut. Alvorens een oordeel te vellen over een buurland, zou ik willen vragen eerst eens op bezoek te gaan. Dan zullen jullie zien wat het Wirtschaftswunder en Gastfreundschaft betekent. 'Stop meer Tupperware in uw bedrijf', schrijft u (Trends, 15 september 2005, blz. 36). Larie en apekool. Wat wij nodig hebben, zijn TGV's: een brok hightech van de bovenste plank. Ondernemingscreativiteit? Die is er, maar een ondernemer gebruikt zijn vindingen en verbeteringen op een discrete wijze: de concurrentie moet niet alles weten. Ook brengt hij zijn uitvindingen niet zomaar allemaal op de markt, maar juist genoeg om de concurrentie voor te zijn. De vakbonden zijn in Trends al dikwijls ter sprake gekomen en vele malen werd er op hun nefaste invloed gewezen (Trends, 25 augustus 2005, blz. 92). Vakbonden zijn eigenlijk ondernemingen, maar hebben geen vennootschapsstatuut. Ze beschikken over miljoenen euro's, maar publiceren geen balansen, hebben geen revisoren in de zin van de vennootschapswetgeving en zijn niet verantwoordelijk voor de schade die ze aanrichten. Het mooiste is dat ze hun 'cliënteel' (arbeiders en bedienden die een syndicale bijdrage betalen) niet uit eigen zak verwennen, maar uit die van de ondernemingen en belastingbetalers. Het resultaat van hun hoge eisen is dat de bedrijven proberen om deze opgedrongen lasten te ontwijken: eerst door investeringen, daarna door herstructureringen en delokalisatie. Het absurde is dat de vakbonden hierdoor geen klanten verliezen of minder inkomsten hebben, want ze verdienen aan de uitkering van het stempelgeld. Verdedigen ze de belangen van hun klanten of hun eigen belangen? Knokke. In de rubriek 'Vertrouwelijk' sloop een fout in de kostprijs van de appartementen aan de Zwinbosjes in Knokke (Trends, 22 september 2005, blz. 17). Die kosten niet 20,5 miljoen euro (zonder belastingen), maar 2,5 miljoen euro.