Trends Gazellen

In Trends verscheen het artikel 'BSU: hoe een mokerslag overleven' (Trends, 14 april 2005, blz. 57), waarin de gedelegeerd bestuurder van BSU zijn verhaal doet over de moeilijkheden van BSU en in het kader daarvan Nemian Life and Pensions in een slecht daglicht stelt.
...

In Trends verscheen het artikel 'BSU: hoe een mokerslag overleven' (Trends, 14 april 2005, blz. 57), waarin de gedelegeerd bestuurder van BSU zijn verhaal doet over de moeilijkheden van BSU en in het kader daarvan Nemian Life and Pensions in een slecht daglicht stelt. Nemian Life ontkent formeel dat er technische en organisatorische problemen zijn en betwist eveneens formeel de stelling dat Nemian Life and Pensions in het slop zou zijn geraakt. Nemian Life heeft altijd de commissies die verschuldigd waren op basis van het contract en de wettelijke bepalingen terzake betaald. Nemian Life betwist wat dan ook verschuldigd te zijn aan BSU en heeft zelf voor de rechtbank in Luxemburg een procedure aangevat waarbij van BSU terugbetaling gevraagd wordt van zeer aanzienlijke bedragen voor onder meer vooruitbetaalde maar niet verworven commissies. Deze procedure loopt nog. De beslagprocedures werden, zowel in België als Luxemburg, gevoerd overeenkomstig de wettelijke regels en voor de bevoegde rechtbanken. We hebben de gevolgen van het beslag daarna bijna onmiddellijk opgeschort op verzoek van BSU. Er werd daarna een principeovereenkomst bereikt over de door BSU aan Nemian Life terug te betalen schulden, een akkoord waarop later door BSU werd teruggekomen. In maart 2005 verleende de rechtbank van koophandel een definitieve opschorting van betaling. Nemian Life benadrukt dat zij de geëigende rechtsmiddelen heeft aangewend tegen zowel de beslissing inzake de voorlopige opschorting als de definitieve opschorting, en dat deze procedures nog lopen. Ik lees alle mogelijke scenario's om een oplossing te vinden voor de exploderende sociale wetgeving (Trends, 23 juni 2005, blz. 56). Er moet gewerkt worden, anders is er geen verdienste en ook geen bijdrage aan de maatschappij. Voor mij is een carrière van 45 jaar uitvoerbaar. Om meer mensen aan het werk te krijgen of te houden, wil ik ook een voorstel doen. Wie de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kan zo lang blijven werken als hij wil: - zonder aftrek van belasting op zijn verdere werk, - zonder bijkomende bijdragen zoals voor een gepensioneerde, - zonder dat de werkgever bijkomende bijdragen moet betalen, - zonder pensioenuitkering zolang de werknemer verder werkt. De werknemer kan een bijkomend kapitaal verzamelen met zijn brutoloon, de werkgever blijft genieten van de ervaring van deze werknemer en hoeft geen sociale bijdragen te betalen. De staat moet geen pensioen betalen zolang de werknemer blijft werken. Ik ben het volkomen eens met uw artikel 'Het leven zoals het is (in de PS-staat)' (Trends, 16 juni 2005, blz. 104). Dat een socialistisch credo het leven letterlijk tot stilstand brengt, is makkelijk te achterhalen. In plaats van minstens een mea culpa vanuit de PS, krijgen we een geestige uitval van de listige Elio Di Rupo (PS) die een herstelplan eist voor zijn regio. Elio a du culot en het gaat dus vrijwel zeker om een list om nog wat verder te profiteren en potverteren. Waarom zou Vlaanderen nu eindelijk de PS niet in de steek laten? Het opdoeken van die corrupte partij zou Wallonië meer opbeuren dan een Marshall-plan. Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel.