GEEF UW FEEDBACK
...

GEEF UW FEEDBACK Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel. Het proces over Lernout & Hauspie kan binnenkort beginnen. Is het dan toeval dat het boek Jo Lernout - Mijn verhaal (zie voorpublicatie in Trends, 19 mei 2005, blz. 62) nu verschijnt? Ik oordeel niet over het hele boek, maar ik ben wel persoonlijk betrokken bij het relaas dat Jo Lernout doet op over het lastenboek dat de rijkswacht uitschreef in 1987 om alle gesprekken (niet alleen noodoproepen) op te nemen op magnetische band om ze achteraf te kunnen terugvinden. Sinds 1966 werk ik voor Dictaphone Corporation. In 1987 werd ik directeur van Dictaphone België. Ik schreef toen ook een offerte voor de rijkswacht, dezelfde offerte waar Jo Lernout het over heeft. Zeven firma's dienden een offerte in. Na enkele maanden kreeg ik nieuws dat ons product Dictaphone D5000 veel kans had om de offerte in de wacht te slepen. Het ging om een deal van 40 miljoen frank. Uiteindelijk kreeg L&H de bestelling. Daar heb ik me vragen bij gesteld. Het lastenboek sprak uitdrukkelijk over magnetische banden, terwijl L&H iets totaal anders voorstelde. Het is nochtans verboden bij openbare aanbestedingen om materiaal voor te stellen dat niet overeenstemt met het lastenboek. Welke bescherming genoot L&H? Jo Lernout schrijft: "We speelden blufpoker. We gingen aan de rijkswacht een toestel verkopen dat nog niet bestond." Hij heeft dat nooit aan de rijkswacht verkocht, omdat het nooit heeft gewerkt. Wat is de mentaliteit van een persoon die zoiets doet? Hoe noem je zo iemand? Uiteindelijk heeft L&H computers met laserdiscs geleverd aan de rijkswacht, maar dat gebeurde bijna twee jaar na de bestelling en met enorme problemen. "Ik zat met kapitein Hollevoet in een visrestaurant in Aalst," schrijft Lernout. Het is nochtans totaal uit den boze om met een verantwoordelijke van een lastenboek naar een restaurant te gaan om die persoon zo te bepraten dat uw offerte als eerste uit de bus komt. Het ironische van de hele zaak is dat ik als directeur van Dictaphone België L&H destijds had kunnen kelderen indien ik de affaire voor de rechtbank had gebracht. Ik heb het toen niet gedaan om onze relatie met de rijkswacht niet in gevaar te brengen. In De oplossing voor 45-plussers: werken als uitzendkracht (Trends, 2 juni 2005, blz. 56) wordt gesteld dat alleen Vedior in België focust op 55-plussers en dat sinds april 2005. Dat klopt niet. Randstad focust al sinds 1999 op ervaren werknemers (zij het met een lagere leeftijdsdrempel: 45 jaar). Dit jaar heeft Randstad deze dienstverlening ondergebracht in Randstad Diversity. Met die aanpak wil Randstad diversiteitsmanagement promoten in België. Via gerichte projecten op maat van bedrijven en werkzoekenden wil Randstad de instroom bevorderen van alle kansengroepen (zoals allochtonen, ervaren werknemers, vrouwen en laaggeschoolden)op de arbeidsmarkt. Ingenieurs. In het artikel De baas van alle ingenieurs (Trends, 9 juni 2005, blz. 26)wordt de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging afgekort als KIV. Dat moet KVIV zijn. De KVIV verenigt alleen de Vlaamse burgerlijke ingenieurs, vandaar de bijkomende V.