Franstalige Marketeer van het Jaar

In uw artikel 'Franstalige Marketeer van het Jaar' (Trends, 2 december 2004, blz. 27) beschrijft u de grote successen die de Eurostar-campagne van Anne-Françoise Piette heeft gerealiseerd. De suggestie wordt gewekt dat "Ryanair zijn vlucht van Charleroi naar London moest afschaffen". Dat is echter een beetje te veel van het goede. Ryanair vervoerde jaarlijks ruim 400.000 passagiers op de route Charleroi-Londen. Na het stopzetten van de route is Eurostar er met de campagne in geslaagd om 88.000 van die passagiers naar de trein te halen. De overige 312.000 passagiers kozen voor een andere vervoerder.....

In uw artikel 'Franstalige Marketeer van het Jaar' (Trends, 2 december 2004, blz. 27) beschrijft u de grote successen die de Eurostar-campagne van Anne-Françoise Piette heeft gerealiseerd. De suggestie wordt gewekt dat "Ryanair zijn vlucht van Charleroi naar London moest afschaffen". Dat is echter een beetje te veel van het goede. Ryanair vervoerde jaarlijks ruim 400.000 passagiers op de route Charleroi-Londen. Na het stopzetten van de route is Eurostar er met de campagne in geslaagd om 88.000 van die passagiers naar de trein te halen. De overige 312.000 passagiers kozen voor een andere vervoerder... Uw artikel 'De lobbymachine achter de Ikea-wet' (Trends, 9 december, blz. 58) komt in grote lijnen overeen met de ervaringen van Unizo. Toch een paar aanvullingen. "Het vergunningscomité zou een gepolitiseerd ambtenarenkorps zijn, waar vooral de CD&V - als verlengde arm van Unizo - de toon aangaf," zeggen critici in uw artikel. Unizo werkt partijpolitiek onafhankelijk. Zo verzetten wij ons destijds met succes tegen de plannen voor het shoppingcenter Feniks in Limburg, hoewel grote delen van de toenmalige CVP daar voorstander van waren. Onze organisatie blijft gekant tegen het feit dat de eindbeslissing voor zeer grote handelsvestigingen vanaf 2000 vierkante meter aan de gemeentebesturen wordt toevertrouwd, zoals nu in de Ikea-wet voorzien. Dat is niet logisch, omdat zulke inplantingen een marktgebied bestrijken tot ver over de grenzen van de gemeente. Daarom is Unizo nu een sensibilisatie gestart bij alle gemeentebesturen. Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters stelt dat windenergie een hype is die wel zal overgaan (Trends, 9 december 2004, blz. 12). Met zo'n houding zal er een economische en ecologische opportuniteit aan ons land en ons bedrijfsleven voorbijgaan. De Chinese overheid plant de bouw van installaties die 20.000 megawatt aan windenergie zullen leveren tegen 2020. Milieuministers uit onze buurlanden verdrongen zich dan ook op een recente windenergieconferentie in Peking om een deel van de koek binnen te rijven. De Duitse milieuminister kwam met contracten ter waarde van 600 miljoen euro naar huis. België was echter volledig afwezig op deze conferentie. De windenergie-industrie groeide de voorbije tien jaar telkens met meer dan 20 % per jaar. Alleen maar hype? Of een wereldmarkt waar Vlaanderen een rol kan spelen? Er zijn in Vlaanderen tientallen bedrijven opgestaan in de windenergiesector. Minister Peeters beloofde de regelgeving te zullen verbeteren om zijn beleidsdoelstelling over hernieuwbare energie waar te maken. Hoe is dat te rijmen met de lichtzinnige uitspraken over een overwaaiende hype? Het rendement van windenergie zou volgens de minister slecht zijn, zeker in vergelijking met warmtekrachtkoppeling (WKK) of biomassa. Windturbines zetten meer dan 95 % van de opgenomen windenergie om in bruikbare elektriciteit. WKK zet 85 % van de brandstof om in bruikbare elektriciteit en warmte. Groene stroom zou een dure grap zijn in vergelijking met de huidige bronnen. Windenergie heeft nog extra steun nodig, maar de investeringskost daalt jaar na jaar.