GEEF UW FEEDBACK
...

GEEF UW FEEDBACK Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel. In het artikel Walen krijgen Vlaamse mestoverschotten (Trends, 14 oktober 2004, blz. 30) wordt gesteld dat de lage varkensprijzen en de kinderziekten van de installaties de noodzakelijke mestverwerking onmogelijk maken. Dat klopt niet. Waar het schoentje wel wringt: de deloyale houding van de overheid tegenover degenen die mestverwerking juist helpen realiseren. Ondanks de huidige inspanningen en investeringen, wijzigde de overheid de spelregels voor mestverwerking fundamenteel op het einde van 2003. Precies een sterke vermindering van de hoeveelheid te verwerken mest en de mogelijkheid om een groot deel daarvan te exporteren met andersoortige mest (waarvoor dus geen verwerking nodig is), resulteert in een tekort aan aanvoer naar de bestaande mestverwerkers. In 2003 was er te weinig aanbod van mest in onze installaties om een verdere uitbreiding van de installaties te kunnen realiseren. De cijfers die Jeroen Casaer (voorzitter van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking, VCM) aanhaalt - er zou1,24 ton te veel varkensdrijfmest op Vlaamse bodem zijn gebracht - staan in schril contrast met de werkelijkheid. De onzekere en steeds wijzigende wetgeving is niet bepaald goed voor het voortbestaan van de mestverwerking. Ook de administratie heeft moeite om de snelle ontwikkelingen die onze systemen kennen, te volgen. Een gebrek aan praktijkkennis evolueert al snel naar wantrouwen en onbegrip. Wij hopen natuurlijk dat de heer Casaer gelijk heeft als hij zegt dat de administratie en de sector binnen het VCM tot een consensus komen. Deze zomer schreef Trends in het artikel Deschatten van het ACW (Trends, 22 juli 2004, blz. 30) over mijn ontslag. Voor alle duidelijkheid: ik ben nooit aan de deur gezet bij Het Volk, maar heb zelf beslist om mijn opdracht te beëindigen. De reden was dat Willy Peirens en zijn ACV-bestuur niets zagen in mijn plan om van Het Volk een sportkrant en een regionale krant (Oost en West) te maken. Verdere strategie bestond erin om met de andere regionale kranten, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg, gesprekken te voeren om te komen tot een samenwerking. Intussen was het noodzakelijk een goed draaiende en rendabele drukkerij op te bouwen, samen met de drukkerij Sofadi in Brussel. De meer dan buitengewone inkomsten van VTM konden ons daarin helpen. De heer Peirens had blijkbaar andere plannen, die hij na mijn vertrek heeft laten uitvoeren. Ik moet vaststellen dat zowel Het Volk als Sofadi vandaag vrijwel niet meer bestaan. De prijs die hij gekregen heeft voor beide bedrijven, met bijna 1000 medewerkers, heeft het ACV en vrienden wel een flinke meerwaarde bezorgd. Ivan Tolpe