Duel Bierset-Zaventem

Bij het 'Duel Bierset-Zaventem' (Trends, 14 oktober 2004, blz. 58) denk ik dat het kiezen is tussen een ecologische ramp (lawaaierige nachtvluchten) of een economische noodzaak tot uitbreiding voor beide. Laat men het ecologische primeren, dan is standstill of zelfs afbouw het beste scenario. Je valt dan terug op het Renault-schema met begeleiding naar herplaatsing van de werknemers. In het Brusselse lijkt me dit mogelijk.
...

Bij het 'Duel Bierset-Zaventem' (Trends, 14 oktober 2004, blz. 58) denk ik dat het kiezen is tussen een ecologische ramp (lawaaierige nachtvluchten) of een economische noodzaak tot uitbreiding voor beide. Laat men het ecologische primeren, dan is standstill of zelfs afbouw het beste scenario. Je valt dan terug op het Renault-schema met begeleiding naar herplaatsing van de werknemers. In het Brusselse lijkt me dit mogelijk. Kiest men voor uitbreiding, dan lijkt me een ander scenario wellicht aangewezen om het geluidsprobleem boven dichtbevolkte stadswijken op te lossen. Ik stel voor de huidige militaire vliegbasis van Beauvechain/Bevekom, op amper enkele kilometers van Zaventem, om te bouwen tot een vrachtluchthaven voor DHL. Het militaire apparaat kan naar de lege basis in Brustem verhuizen. Gevolgen: Wallonië krijgt werkgelegenheid bij (Beauvechain), net als Vlaanderen (Brustem) en Brussel is van zijn nachtlawaai bevrijd. Tot mijn verbazing stel ik vast dat in het artikel '7 wenken om te werken met allochtonen' (Trends, 21 oktober 2004, blz. 92) met allochtonen alleen moslims bedoeld worden. Ten tweede: volgens Mohammed Chakkar zijn het de werkgevers die een 'vertekend' beeld hebben over de attitudes van allochtonen (sorry, moslims). Uit het vervolg van het verhaal merk ik echter op dat (1) moslims tijdens de ramadan nog vrij goed kunnen werken op voorwaarde dat het geen al te zwaar werk is, en (2) men bij de planning en organisatie binnen een bedrijf rekening dient te houden met de religieuze plichten van de moslims. In mijn ogen zijn dat restricties voor de werkgever. En restricties hebben hun prijs. Laaggeschoolden zitten bovendien meestal niet in een positie om voorwaarden op te leggen aan hun werkgever. Jean De Vester stelt in hetzelfde artikel: "Ik kan niet ontkennen dat veel moslimmannen met tegenzin moeten toestaan dat hun vrouw werk gaat zoeken." Was het niet de bedoeling om de activiteitsgraad in België te verhogen? Alweer stelt men vast dat moslims er in de 21ste eeuw niet in slagen hun geloof 'thuis' te laten. Zolang hierin geen verandering komt, kan de situatie alleen verslechteren. De ruwbouw van de middeleeuwse islamburchten is al opgeleverd. Het zal bloed, zweet en tranen kosten om deze af te breken. Waarom is de eenmalige bevrijdende aangifte een flop? De Belgische burgers beschouwen de staat als een slokop, tuk op belastingen, die de werkende mens in een financiële wurggreep houdt. Zeker de Vlamingen vinden het voortdurend afromen van hun inkomsten (onder meer ten gunste van de Walen) niet bepaald sympathiek. De burgers beseffen ook dat de regering er niet voor terugschrikt te liegen. Lees er maar het opiniestuk op na, 'Onkelinx shopt, Verhofstadt betaalt' (Trends, 14 oktober 2004, blz. 126), over een feitelijke verhoging van de loonlasten. EBA, DHL en BHV (Brussel-Halle-Vilvoorde): steeds weer een fiasco. Hardleerse ministers weten niet hoe onze schandalig hoge staatsschuld te milderen. Geen nood, in 2005 gaat België waanzinnig feesten: België bestaat dan 175 jaar. Zo wordt ook een plezier gedaan aan de 'bon vivant'-koning, die het onlangs in Marokko nog had over een 'enrichissement culturel et économique' door de immigratie.