BBM gaat scheep met piramidebouwers

In Trends van10 juni 2004 (blz. 34) refereerde u aan ondergetekende in een artikel over de Belgische Betonmaatschappij (BBM).
...

In Trends van10 juni 2004 (blz. 34) refereerde u aan ondergetekende in een artikel over de Belgische Betonmaatschappij (BBM). Ik vind het misplaatst te citeren dat investeerder Christian Dumolin financiële meerwaarden "rook" en dat hij daarenboven geld nodig had om zijn schulden bij Wienerberger af te betalen. Dat is onjuist. De reden tot verkoop van mijn participatie in BBM werd uitsluitend geïnspireerd om tegemoet te komen aan de wens van de twee familiale aandeelhouders, de families Tytgadt en Stulemeijer, die hun participatie in BBM wensten te verkopen. Het management van BBM wist zeer goed dat ik mijn participatie in BBM niet wenste te verkopen, maar dat ik dit uitsluitend heb gedaan om te vermijden dat we tot een geblokkeerde situatie zouden komen met de belangrijkste aandeelhouders. Ten slotte werd aan de heer Van Hecke nooit de opdracht gegeven om de groep "in hapklare brokken op te delen en te verkopen". Noot van de redactie:het betreft inderdaad geen schulden bij Wienerberger, maar schulden van Koceram. In de rubriek 'Telex' (Trends, 27 mei 2004, blz. 13) stelde u dat "de directie van gsm-operator Base werd verplicht om 202 ontslagen teniet te doen omdat ze de wettelijk voorgeschreven consultatieronde niet was nagekomen". Net het omgekeerde is waar. Al geruime tijd is de strategie erop gebaseerd van Base geen verticaal geïntegreerd bedrijf te maken waarin alle activiteiten aanwezig zijn maar zich te richten op kernactiviteiten, en dus andere af te stoten. Voor deze niet-kernactiviteiten is Base op zoek naar partnerships. Op 15 maart 2004 deelde de directie de intentie mee aan de ondernemingsraad om over te gaan tot collectief ontslag. Als gevolg daarvan begon de procedure te lopen (zoals voorzien in de Belgische wetgeving) die voorziet in een consultatie- en informatieronde. Na een paar weken onderhandelen binnen de ondernemingsraad stelden alle vakbonden voor om op 6 mei 2004 aan het voltallige personeel de vraag te stellen of volgens hen de informatieronde kon worden afgesloten en het sociaal plan kon worden uitgevoerd. Het resultaat was duidelijk: een grote meerderheid van het personeel (84 %) stemde vóór het afsluiten van de informatieronde en het gedetailleerd uitvoeren van het voorgestelde sociaal plan. Ondanks die duidelijke keuze van het personeel was een aantal leden van één specifieke vakbond in de ondernemingsraad verrassend genoeg niet bereid om de informatie- en consultatieronde ook formeel af te sluiten. Die houding zorgde voor verwarring bij het personeel en leidde ertoe dat de directie op 19 mei 2004 de hele procedure heeft stopgezet, met als gevolg dat ook de intentie tot collectief ontslag is ingetrokken. Base beraadt zich nu over de volgende stappen. Als Trends-lezer heb ik mij al een aantal keren geërgerd aan het seksistische karakter van het stripje 'Dienst onbelangrijke zaken'. Vooral het stripje waarin een man onbeschaamd in de borsten van een vrouw knijpt en de vrouw zo tot een lustobject wordt herleid, vind ik beneden alle peil voor een intellectueel magazine als Trends. Ik wil u erop wijzen dat ik waarschijnlijk niet de enige vrouw ben die hier zo over denkt. GEEF UW FEEDBACK Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel.