Fiscaal aantrekkelijke gemeente

Sint-Martens-Latem krijgt alle lof toegezwaaid als 'fiscaal aantrekkelijkste gemeente' (Trends, 13 mei 2004, blz. 58). Dat optimisme staat in schril contrast met de realiteit van de jongste jaren. Getuige hiervan de klacht die momenteel in behandeling is bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen. Deze klacht heeft tot doel te voorkomen dat de belasting op vennootschappen opnieuw drastisch toeneemt en een opbrengst van 500.000 euro zal genereren. Dat is het zesvoudige van drie jaar geleden en het equivalent van 205 opcentiemen op het totale kadastrale inkomen van Sint-Martens-Latem.
...

Sint-Martens-Latem krijgt alle lof toegezwaaid als 'fiscaal aantrekkelijkste gemeente' (Trends, 13 mei 2004, blz. 58). Dat optimisme staat in schril contrast met de realiteit van de jongste jaren. Getuige hiervan de klacht die momenteel in behandeling is bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen. Deze klacht heeft tot doel te voorkomen dat de belasting op vennootschappen opnieuw drastisch toeneemt en een opbrengst van 500.000 euro zal genereren. Dat is het zesvoudige van drie jaar geleden en het equivalent van 205 opcentiemen op het totale kadastrale inkomen van Sint-Martens-Latem. Wanneer vergelijkingen worden gemaakt, moeten alle belangrijke elementen worden bekeken. Alleen de opcentiemen en de belasting op drijfkracht als maatstaf nemen, is onvolledig. Belasting op drijfkracht is hier immers niet, omdat de bedrijvigheid van het zachte type is. Alleen de zeer lage onroerende voorheffing is bijgevolg in overweging genomen. Ik was zeer verheugd het interview met Bob Cools te lezen (Trends, 20 mei 2004, blz. 40). Het politiek correcte en naïeve denken in dit land heeft ervoor gezorgd dat iedereen die de realistische visie van de heer Bob Cools verkondigt (bijvoorbeeld: sociale rechten voor migranten moeten worden voorafgegaan door economische prestaties of een minimale vorm van inburgering) onmiddellijk in het verdomhoekje van extreem rechts wordt geduwd. Het feit dat alleen de zon voor niets opgaat, wordt dikwijls vergeten. Minister Frank Vandenbroucke was er vlug bij om uw artikel over schijnzelfstandigen te corrigeren (Trends, 22 april 2004, blz. 83). Maar onze lezersbrief in uw blad, waarin wij een veroordeling voor koppelbazerij betwisten, heeft hij blijkbaar niet opgemerkt. Je zou het anders verwachten in volle verkiezingsstrijd. Heeft hier in België dan niemand the guts om wantoestanden te aanhoren en aan te pakken? Fouten toegeven kost geen geld (en de RSZ maakt fouten), maar levert respect op van de kiezers. Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel. Horloge. In de special over horloges (Trends, 6 mei 2004, blz. 120) stond een verkeerde foto bij de tekst over het horloge van Porsche. Op de foto waren twee horloges van Audemars Piguet te zien. Onze excuses. Cursief. Iets meer dan 60 % van de ondervraagden in een Trends-enquête vindt niet dat hun salarisverhoging rechtstreeks te danken is aan een opleiding aan Vlerick of Solvay, zo meldden we in Cursief (Trends, 27 mei 2004, blz. 3). Dat was fout. We bedoelden dat iets minder dan 40 % deze mening was toegedaan. Fortis. In de rubriek Briefing (Trends, 20 mei 2004, blz. 27) verwezen we naar een onderzoek van BusinessWeek over deugdelijk bestuur van Belgische bedrijven. In deze internationaal vergelijkende tabellen verscheen Fortis als Belgisch-Nederlands bedrijf in de Nederlandse tabel. De rating van de bank (84 tegenover maximaal 77 op de Belgische lijst) werd daarom niet vermeld.