België slecht voorbereid op vergrijzing

Graag reageerde ik op het artikel 'Apocalyps 2030' (Trends, 29 april 2004, blz. 50), waarin werd ingegaan op de gevolgen van de vergrijzing in België.
...

Graag reageerde ik op het artikel 'Apocalyps 2030' (Trends, 29 april 2004, blz. 50), waarin werd ingegaan op de gevolgen van de vergrijzing in België. 1. België vertrekt in een betere startpositie dan Trends voorhoudt. Als een evenwicht wordt aangehouden en als nadien progressief overschotten worden opgebouwd, zal de overheidsschuld jaar na jaar automatisch zakken. De jaarlijkse daling van de rentelasten kan bovendien worden ingezet voor de financiering van de kosten van de vergrijzing zonder dat moet worden ingegrepen in de andere uitgaven of dat het ontvangstenbeleid moet worden bijgestuurd. We kunnen dit nog op een andere manier benaderen: de rentelasten bedragen ongeveer 5 % van het bruto binnenlands product (BBP). Volgens het rapport van de Studiecommissie Vergrijzing van mei 2004 zou de meerkost 2003-2030 van de vergrijzing 3,3 % van het BBP bedragen (tussen 2010 en 2030: 3,6 % BBP). Hieruit vloeit onmiddellijk voort dat een beleid gericht op schuldafbouw de extra kosten van de vergrijzing moet kunnen opvangen. Zeker wanneer dergelijke budgettaire strategie wordt aangevuld met een tewerkstellingsstrategie: meer mensen aan het werk met een gemiddeld langere loopbaan. Het is dan ook misplaatst en zelfs onverantwoord te spreken van een "apocalyps" of een "clash tussen de generaties". 2. De budgettaire strategie van de regering is uiteraard gericht op schuldafbouw. Het Zilverfonds komt niet in de plaats van schuldafbouw, maar maakt daar een integrerend deel van uit. Het specifieke is evenwel dat de vrijgemaakte middelen gereserveerd zijn voor pensioenuitgaven in de toekomst. In die zin garandeert het Zilverfonds dat de inspanningen slechts voor één specifiek doel kunnen worden aangewend. In tegenstelling tot wat Trends stelt, maakt het dus wel degelijk een verschil of het geld in het Zilverfonds wordt gestopt of dat de staatsschuld ermee wordt afgebouwd. 3. Het Zilverfonds moet alleen de extra kosten van de vergrijzing dragen vanaf 2010 (en zodra de overheidsschuld lager zal zijn dan 60 % van het BBP). Het kan beschikken over begrotingssurplussen, meevallers én de opbrengsten uit zijn beleggingen. Deze financieringsbronnen komen jaarlijks bovenop een startkapitaal dat tegen 2007 minimum 13 miljard euro zal bedragen. Ik wil Trends feliciteren met zijn onversneden en objectieve berichtgeving over de economische en sociale problemen in dit land. In tegenstelling tot andere media volgen jullie de good news show van Guy Verhofstadt en Steve Stevaert niet. Wat was gewezen minister van Sociale Zaken er in Trends van 6 mei (blz. 8) vlug bij om te reageren op het artikel uit Trends van 22 april (blz. 83). Volgens Frank Vandenbroucke werden de feiten verkeerd weergegeven. De wolf trekt zijn schapenvacht aan. Ik ben een slachtoffer van de heksenjacht op schijnzelfstandigen. Met de natte vinger werd ik aangeduid als 'misdadiger' en veroordeeld. Ik, een kunstenaar die de wijsheid had om als ondersteuning van het soms wankele kunstenaarsbestaan een minischoonmaakbedrijfje op te richten zonder werknemers. Als ik wat werk te veel had, naar het buitenland moest of ziek was, speelde ik mijn klantenpakket door naar een andere zelfstandige firma of zelfstandige. 'Werken met schijnzelfstandigen' besloot de inspectrice van de RSZ. In eerste aanleg en beroep werd ik veroordeeld tot het ophoesten van 100.000 euro sociale bijdragen. 100.000 euro voor een periode waar ik ongeveer... 100.000 euro heb verdiend. Neen, mijnheer Vandenbroucke, het is een artificiële, wreedaardige heksenjacht. Ik ben 53 jaar en mijn leven en dat van mijn vrouw is vernield door wat u een realistisch en eerlijk systeem noemt.