De nachtelijke slag om Zaventem

Zo'n 135 keer per nacht, oorverdovend, op een hoogte tussen veertig en honderd meter. En dit met geluidspieken tot boven de 105 decibel. Dát wil DHL (Trends, 29 januari 2004, blz. 36).
...

Zo'n 135 keer per nacht, oorverdovend, op een hoogte tussen veertig en honderd meter. En dit met geluidspieken tot boven de 105 decibel. Dát wil DHL (Trends, 29 januari 2004, blz. 36). Ik woon toevallig in Haren. Overdag, tussen 6 en 23 uur, worden wij gewoon platgevlogen: gemiddeld meer dan 300 vliegtuigen, met pieken tot boven 400 vliegtuigen. Daarbij komen nog eens gedurende 3,5 nachten per week 50 % van alle nachtvluchten. De waanzin die deze regering ons door de strot wil duwen, zijn gemiddeld 135 vluchten per nacht. Dat wordt niemand gewoon. Ik ben dertig jaar geleden in Haren komen wonen. Toen waren er geen nachtvluchten. Ik heb de zeer belangrijke tewerkstelling rond de luchthaven erg geapprecieerd en doe dat nog steeds. Daarom zal je mij niet horen zeggen dat bijvoorbeeld DHL weg moet. Wat ik echter niet meer dan billijk vind, is een eerlijke spreiding. Minister van Defensie André Flahaut' liet zich in het Trends-interview op 15 januari 2004 (blz. 44) weer eens van zijn beste kant zien. Wellicht is deze minister benoemd omdat de top van de PS denkt dat iemands intelligentiepeil zo dicht mogelijk bij nul moet liggen. Flahaut vindt dat het Amerikaanse leger inzake efficiëntie best een voorbeeld zou nemen aan het Belgische leger. Welnu, onze algemene efficiëntie blijkt wellicht uit het feit dat als de Belgische normen zouden worden toegepast door de Amerikanen, zij daar zo'n 4000 bijkomende ministers kunnen benoemen.Hubert Janssen Het door Trends vermelde overlijden van Marcel Deberdt (22 januari 2004, blz. 8) doet me eens te meer inzien hoe vergankelijk het leven is. Ik herinner mij nog levendig de lessen van Marcel Deberdt over sequenties in verband met de spoorwegen. Zijn principes heb ik in mijn leven meermaals toegepast. God bless his soul: hij heeft het verdiend. De lezers van Trends verkozen dit jaar Martine Reynaers van het gelijknamige aluminiumprofielenbedrijf tot Manager van het Jaar. Een terechte bekroning. Minder voor de hand liggend is de Franstalige Manager van het Jaar: Marie-Anne Belfroid-Ronveaux leidt een bedrijf dat alleen maar van zich liet spreken doordat het stelselmatig alle Belgische autowegen van verlichtingspalen mocht voorzien. Van Waeyenberge. Wat is collaboratie? Een heikel Belgisch probleem. De familie Van Waeyenberge staat op het standpunt dat de vorige generatie niet heeft gecollaboreerd en er dus niets te vergeven is (zie Trends, 15 januari 2004, blz. 38). Van Waeyenberge senior was voorzitter van de Hoofdgroepering Zuivel, Vetten en Eieren van de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie, een ereambtelijke functie zonder ambtenarenstatuut. De huidige generatie merkt in dat verband op dat melkerijdirecteuren, waarvan de melkerij tijdens de bezetting werd gesloten, aan de basis lagen van de beschuldigingen van collaboratie. Dit leidde tot een gerechtelijk onderzoek en een vrijspraak op 26 november 1948 met behoud van alle rechten. Kafradis. Op 15 januari (blz. 23) berichtten we over de oprichting van een arbitragekamer voor franchising en distributie. Die heet Kafradis, en niet Kafardis.Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel.