Octrooien zijn slecht voor de kleine man

Uw opinie 'Octrooien zijn slecht voor de kleine man' ( Trends, 21 augustus 2003, blz. 90) bevat een aantal hardnekkige misvattingen en vertoont een gebrek aan nuance.
...

Uw opinie 'Octrooien zijn slecht voor de kleine man' ( Trends, 21 augustus 2003, blz. 90) bevat een aantal hardnekkige misvattingen en vertoont een gebrek aan nuance. Software-uitvindingen zijn alleen vatbaar voor bescherming door octrooien als een aantal voorwaarden is vervuld. Die voorwaarden zijn belangrijk: monopolierechten kunnen alleen worden verleend aan aanvragers die iets nieuws aanbrengen dat niet gewoon een evidente combinatie is van bekende zaken én dat nuttig en toepasbaar is. Bovendien wordt de aanvraag gepubliceerd. Daardoor wordt verdere innovatie op basis van de beschermde uitvinding mogelijk. Er is echter een verschil tussen de Amerikaanse benadering en de Europese praktijk. De Europese praktijk stelt een bijkomende voorwaarde in verband met het technische karakter van de uitvinding. Ook is er een wereld van verschil tussen de grote procedureslagen en schadevergoedingen in Amerika en de situatie in Europa. Het Europese systeem is hierin veel gematigder, en de lat voor het verkrijgen van een softwareoctrooi ligt hoger. In tegenstelling tot wat in het artikel beweerd wordt, zal het vonnis tegen Microsoft niet echt de concurrentie temmen. Het marktaandeel van de alternatieve browsers is intussen zo klein geworden dat het weinig zin heeft ze aan te vallen. Een schadevergoeding van de marktleider (75 à 95 %, afhankelijk van de bron) en een royalty voor elk verkocht product zal licentiehouder Eolas zeker geen windeieren leggen. Naschrift van de redactie. De Europese octrooipraktijk is misschien strikter dan de Amerikaanse, maar dat maakt ze nog niet aanvaardbaar. Europees octrooi nr. EP0927945, uitgereikt op 23 april 2003, geeft Amazon een monopolie op het concept dat je iemand via een elektronische winkel een cadeautje kan sturen. Giftsofcourse.com uit Roeselare runt zo'n winkel al jaren. Gaan we nu eisen dat ze Amazon royalty's betalen voor het privilege?Denktanks in België Trends publiceerde een interessant artikel over de denktanks in België (21 augustus 2003, blz. 48). Er is wel een fout in het artikel geslopen, waar de auteur stelt dat het Von Mises Instituut door Boudewijn Bouckaert en Frank Van Dun werd opgericht. In werkelijkheid werd het op 23 augustus 1983 door Guy Verhofstadt in de bibliotheek van het Hilton Hotel in Brussel boven de doopvont gehouden. De officiële stichters waren Boudewijn Bouckaert, Roger Janssens, Leo Verbist, Paul De Grauwe, Jef Vuchelen en Leo Goovaerts. De bedoeling van de doper en zijn volgelingen was het wantrouwen van de Belgische bevolking tegenover de staat verder om te buigen naar het vrije initiatief. Ook wilden ze collectivisering van het economische, sociale en culturele leven een halt toe te roepen. Volgens ons kon "de neutraliteit en de alwetendheid van de overheid de toetsing met de praktijk niet weerstaan". Op 21 mei 1987 werd op het kabinet van toenmalig minister Verhofstadt een uitgebreide raad van bestuur bijeengebracht. De meest bekende gezichten waren Paul Van Rompuy, Dirk van Poucke, Guy Clémer, Marcel Bulckaert, Patrick Matthijs, Rik Van Aerschot, Dirk Heremans en Mark Bienstman. Het meest indrukwekkende colloquium dat werd georganiseerd, ging over de "toekomstige onbetaalbaarheid van de pensioenen". Dat was eind jaren tachtig. Van een denktank gesproken! De raadgevers kunnen de premier misschien herinneren aan de doelstellingen van Von Mises. Want daar is het allemaal begonnen. Pieter Vandersteen