Neem een risico, eet een kiwi

Proficiat met het artikel 'Neem een risico, eet een kiwi' ( Trends, 29 mei 2003, blz. 48). Dit verhaal, over de ongezonde aversie die we hebben gekweekt tegen genetisch gewijzigde gewassen, chemie, dioxine enzovoort is niet alleen to the point maar ook belangrijk voor de toekomst van ons land, Europa en onze economie, en vandaar ook voor onze welvaart en ons welzijn.
...

Proficiat met het artikel 'Neem een risico, eet een kiwi' ( Trends, 29 mei 2003, blz. 48). Dit verhaal, over de ongezonde aversie die we hebben gekweekt tegen genetisch gewijzigde gewassen, chemie, dioxine enzovoort is niet alleen to the point maar ook belangrijk voor de toekomst van ons land, Europa en onze economie, en vandaar ook voor onze welvaart en ons welzijn. Weinigen in Europa beseffen dat onze welvaart zeer broos is. Innovatie is een van de belangrijke pijlers van de vooruitgang, en dient als basis voor welvaart en welzijn. Als de innovatie wegkwijnt, krijgen we over tien jaar economische problemen (we zullen niet langer competitief zijn) en kunnen we op een economisch kerkhof gaan leven (faillissementen). Essentieel bij het behandelen van dit soort controversiële onderwerpen is het formuleren van een genuanceerd antwoord. Zodra een extremistische visie wordt ingenomen (radicaal voor of radicaal tegen) dreigen we in een paternalistische houding terecht te komen (we lopen dan rond met ons opgeheven vingertje en spelen de moraalridder). Op middellange termijn betalen we daarvoor de rekening. Daarom moeten bij dergelijke controversiële onderwerpen de diverse standpunten en argumenten aan bod kunnen komen. Waak er wel over dat de sprekers of schrijvers het over feiten en cijfers hebben en dat ze niet alleen met slogans komen aandragen. Hun argumentatie moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ik verwijs wat dat betreft naar het kernenergiedebat: zodra we verplicht worden uit te rekenen hoeveel een alternatieve energiebron oplevert, gaan we vanzelf stil worden. Zelfs al planten we heel de Noordzee vol met windmolens, dan nog zullen we op windstille dagen elektriciteit moeten invoeren. Wie heeft er vandaag voldoende capaciteit om hieraan te voldoen? Juist, Frankrijk. Dan gaan we kernenergie kopen in Frankrijk. Maar die krijgen we nog niet hier, want de hoogspanningsleidingen zijn er niet op voorzien. Ik hoop dat Trends in de toekomst de ingeslagen weg verder bewandelt en nog meer soortgelijke artikelen publiceert. Trends Vastgoedgids. Bij de toelichting onderaan blz. 2 van de Trends Vastgoedgids (12 juni 2003) stond een fout. Het symbool g5a verwees uiteraard niet naar de prijsevolutie tegenover 2002, maar wel tegenover 1997. Onze excuses. BASF Antwerpen. In het interview met Antoon Dieusaert (Trends, 12 juni 2003, blz. 32) situeerden we BASF Antwerpen verkeerdelijk op Linkeroever. Halléns. In het dossier over de Euro Gazellen (het overzicht van de snelst groeiende ondernemingen in de regio Nord-Pas de Calais, Kent en België; Trends, 3 april 2003, blz. 69) omschreven we het bedrijf Halléns als een 'klassieke wegtransporteur en dochter van de gelijknamige Zweedse groep met hoofdzetel in Göteborg'. Dat is verkeerd: de maatschappelijke zetel van Halléns NV is gevestigd in Gent en het bedrijf heeft dochterondernemingen in Frankrijk en Finland. Samen met de zusteronderneming Halléns Transport AB is Halléns NV een specialist in gecombineerd transport (roll on, roll off) op de noord-zuidas (Scandinavië-continent).Yves Van Nuland