Karl

Met ongeloof zag ik in Trends van 8 mei (blz. 137) de karikatuur van Jos Geysels en mij van de hand van Karl. Dat Trends vakbondsonvriendelijk is, is al langer bekend. Dat het ook vrouwonvriendelijk is, blijkt nu.
...

Met ongeloof zag ik in Trends van 8 mei (blz. 137) de karikatuur van Jos Geysels en mij van de hand van Karl. Dat Trends vakbondsonvriendelijk is, is al langer bekend. Dat het ook vrouwonvriendelijk is, blijkt nu. Uw doelpubliek bestaat vooral uit ondernemers die met argwaan het reilen en zeilen van de vakbeweging volgen, dat is logisch. Dat de redactie van Trends het niet eens is met de vakbondsstandpunten is begrijpelijk en stoort me niet. Wat mij wel stoorde, is vooral de manier, de taal en de stijl waarin dit gebeurt. In een periode waarin vakbonden en werkgevers vooral via overleg tot akkoorden en afspraken willen komen, lijkt mij de stijl en het woordgebruik in artikels over vakbonden en vooral over het ABVV achterhaald en soms op de rand van pure scheldtirades. Dat heeft mij er tot nu toe echter nooit van weerhouden interviews aan uw redacteurs te geven of in te gaan op vragen voor deelname aan debatten voor Trends (of voor Kanaal Z). In hetzelfde nummer worden de ABVV-standpunten in het cursief 'Sinterklaas' (blz. 5) fout aangehaald. Het ABVV heeft altijd gesteld dat lastenverlagingen gekoppeld moeten zijn aan werkgelegenheid, maar ook aan vormingsinspanningen en aan onderzoek en ontwikkeling. Het ABVV zegt dat dit moet worden vastgelegd via een contractuele aanpak. Ik denk niet dat humor mij of de vakbeweging vreemd is. Ik vind de karikatuur die op 8 mei verscheen echter wansmakelijk. Bovendien was deze tekening niet verbonden aan enig artikel of opiniestuk, maar alleen bedoeld om op een vrouwonvriendelijke manier de draak te steken met een vakbondsverantwoordelijke. Ik denk niet dat u al ooit een dergelijke karikatuur van een vrouwelijke manager hebt verspreid. Wilt u reageren op artikelen in Trends ? Mail dan uw reactie naar trends@trends.be, fax ons op het nummer 02 702 48 02 of stuur uw commentaar naar Trends Lezersbrieven, Raketstraat 50 bus 4, 1130 Brussel. Pc-privé-plan. In Trends van 15 mei 2003 (blz. 74) toonden we aan hoe u van uw privé-computer een belastingvrij voordeel kunt maken. Op basis van de methodiek waarmee de wetgever die sociale vrijstelling heeft ingevoerd in het wetboek van de Inkomstenbelastingen blijkt dat de voordelen van deze vrijstelling nog groter zijn dan dat op het eerste gezicht kon worden vastgesteld. Zo is er niet alleen sprake van een vrijstelling van sociale zekerheid; ook de werkgevers- kosten verbonden aan het pc-privé-plan zijn in hoofde van de werkgever aftrekbaar. Mia De Vits Voorzitter ABVV