Ontex produceert sinds 1979 jaarlijks 19 miljard producten voor babyverzorging, dameshygiëne en incontinentie. Met ruim 4600 medewerkers in 23 landen is Ontex uitgegroeid tot een belangrijke producent van hygiëneproducten voor de kleinhandel en ziekenhuizen. De meeste producten worden verkocht onder het huismerk van distributeurs. De jongste jaren stijgt het aandeel van de eigen merken, vooral in nieuwe markten en in healthcareproducten.
...

Ontex produceert sinds 1979 jaarlijks 19 miljard producten voor babyverzorging, dameshygiëne en incontinentie. Met ruim 4600 medewerkers in 23 landen is Ontex uitgegroeid tot een belangrijke producent van hygiëneproducten voor de kleinhandel en ziekenhuizen. De meeste producten worden verkocht onder het huismerk van distributeurs. De jongste jaren stijgt het aandeel van de eigen merken, vooral in nieuwe markten en in healthcareproducten. "Ontex heeft in Europa een marktaandeel van bijna de helft in privatelabelhygiëneproducten", zegt operationeel directeur Thierry Navarre. "Doorheen de jaren hebben we onze supply chain voortdurend geoptimaliseerd. We maken het voor distributiemerken mogelijk om een volwaardig alternatief te bieden voor merkproducten, tegen een aantrekkelijke prijs voor hun consumenten. Ons productieapparaat kan flexibel inspelen op de veranderende noden van onze klanten, die op hun beurt de beste prijs-kwaliteitverhouding willen voor hun klanten. We bieden een vergelijkbare kwaliteit als die van merkproducten, tegen een prijs die soms de helft bedraagt van dat merkproduct." In 2011 betaalde Ontex bijna 720.000 euro aan vennootschapsbelastingen, werkgeversbijdragen en andere taksen. De twee jaren voordien bedroegen die zelfs meer dan 1 miljoen euro. De maatschappelijke bijdrage van het bedrijf is aanzienlijk. "Er zijn twee factoren waar we zelf weinig vat op hebben: de grondstoffenprijzen en de loonkosten", zegt Navarre. "De eerste factor wordt gedicteerd door internationale marktomstandigheden, de tweede door de sociale en fiscale keuzes die de nationale overheden maken." "In België hebben we in onze fabrieken in Buggenhout en Eeklo en in onze hoofdzetel zo'n 950 medewerkers. Door hun productiviteit, de productinnovatie en een consequente investeringsstrategie slagen we erin de loonkostenhandicap van ons land tegenover andere Europese landen te compenseren. We zijn van oorsprong en cultuur een Belgische groep, maar we moeten durven toe te geven dat onze thuismarkt betrekkelijk klein is. Iedereen heeft baat bij een stabiele sociale en fiscale omgeving." In 2011 bereikte Ontex de kaap van 1 miljard euro omzet en vorig jaar steeg dat omzetcijfer tot 1,3 miljard euro. "We mikken onder meer op nieuwe groeimarkten in andere continenten. Daarnaast focussen we op onze merkproducten. Door de vergrijzing blijft de vraag naar onze producten gevoelig toenemen. Onze incontinentieproducten voor volwassenen vertegenwoordigen al bijna een kwart van onze groepsomzet. Begin dit jaar hebben we overigens Serenity overgenomen, een belangrijke speler in 'adult incontinence'. In dit segment blijven we ook de komende jaren zwaar inzetten op innovatie en productontwikkeling."ROEL VAN ESPEN