De recente kopzorgen over Deutsche Bank tonen aan dat de Europese banken nog altijd worstelen met de nasleep van de financiële crisis, acht jaar nadat die is uitgebroken. Niet alleen de aandeelhouders, ook beleggers in bankobligaties lopen nog altijd het risico op aanzienlijke verliezen. Maar de ene bankobligatie is de andere niet, en er is een onderscheid tussen senior- en achtergestelde obligaties. Na een faillissement hebben de bezitters van seniorobligaties voorrang op de houders van achtergestelde obligaties en de aandeelhouders om hun geld terug te vorderen. Ze hebben daardoor meer kans dat ze een deel van hun belegging kunnen recupereren.
...