Gebrek aan "corporate governance"
...

Gebrek aan "corporate governance"De vier Vlaamse kranten die in de voorbije 15 jaar over de kop zijn gegaan, van eigenaar zijn veranderd of in de gevarenzone zijn verzeild geraakt, hebben gemeenschappelijke kenmerken. Volksgazet, Het Volk, De Morgen hadden een gebrek aan corporate governance ; Gazet van Antwerpen heeft een gebrek aan corporate governance. Deze modeterm slaat op een keurige, opbouwende en professionele samenwerking tussen management, bestuurders en aandeelhouders. Noch bij Volksgazet, noch bij Het Volk, noch bij De Morgen (vóór de overname door De Persgroep van de familie Van Thillo), noch bij Gazet van Antwerpen waren/zijn er gemotiveerde, kundige aandeelhouders die veel meer vroegen/vragen van hun bestuurders dan een ideologische controle op de lijn van de krant. Om dividenden maalden ze niet. Tijdige en accurate rapportering over de jaarcijfers, de markten, de toekomstmogelijkheden van hun bladen waren van tweede of derde orde. Bij de Volksgazet leverde de beweging de aandeelhouders en bestuurders, bij Het Volk de vakbond, bij De Morgen de sympathisanten van de nieuwe sociale bewegingen, bij Gazet van Antwerpen twee vzw's met wortels in de CVP-zuil. Wie als bestuurder van Gazet van Antwerpen te vlijtig vroeg naar doorzichtigheid kreeg het deksel op de neus. De put van 344 miljoen bij Gazet van Antwerpen die vandaag officieel wordt toegegeven is het gevolg. De parallellen gaan verder. Romain Van Tongerloo, directeur-generaal van Gazet van Antwerpen nog voor een korte tijd was ook directeur-generaal van Het Volk. Wrokkig merken de werknemers van GvA op dat hun directeur-generaal tijdens zijn loopbaan twee kranten mismeesterde. De directie van GvA bakkeleit over de schuldvraag. De stelling van de directeur-generaal is dat de industriële drukkerij de schuldige is van het debacle ; andere directeuren verwijzen naar de problemen met De Periscoop ( ATV) en de aankoop aan gewaagde voorwaarden van het blad Kempenland en schuiven daarmee de schuld ook door naar hun directeur-generaal. ROMAIN VAN TONGERLOO (GAZET VAN ANTWERPEN) Ex-directeur-generaal van Het Volk en binnenkort van Gazet van Antwerpen.