Het West-Vlaamse familiebedrijf Herbelith heet wereldperformant te zijn, maar voelt zich gepakt door gerecht en administratie. Vlaamse spitstechnologie op de helling ?
...

Het West-Vlaamse familiebedrijf Herbelith heet wereldperformant te zijn, maar voelt zich gepakt door gerecht en administratie. Vlaamse spitstechnologie op de helling ?"Wereldklasse, mijnheer. Wereldklasse hebben we hier in huis. Maar het mag niet zijn, hé."De 73-jarige Camiel Vandenbulcke, stichter, eigenaar en bedrijfsleider van de West-Vlaamse kmo Herbelith krijgt er de tranen van in de ogen. Sinds '83 is Vandenbulcke al zeven keer met de overheid in aanvaring gekomen. En daarbij moest hij telkens het juridische onderspit delven. "Mijn kmo glijdt de dieperik in omdat we door alle rompslomp nu ook bevoorradingsproblemen krijgen voor grondstoffen. Nochtans zijn Vlaamse bedrijven die spitstechnologie bieden niet dik gezaaid. De overheid snapt geen snars van onze activiteiten." Herbelith produceert in het centrum van het landelijke Gits isolatiemateriaal voor de sterkstroomsector (hoogspanningslijnen of elektriciteitslijnen met grote ampères). De producten ogen misschien weinig spectaculair, toch zijn ze intussen de wereld rondgegaan, tot in de hydro-elektrische krachtcentrale van het Braziliaanse Itaipu toe. Eigen Vlaamse technologie ? Niet echt. "De knowhow komt van grote groepen als Asea Brown Boveri (ABB) of Siemens," zegt Camiel Vandenbulcke. "Deze groepen hebben ons sinds jaar en dag hun geheime formules toevertrouwd, onder strikte voorwaarde van discretie. Hier, in onze ateliers in Gits, zorgen wij in onderaanneming voor de assemblage." Het atelier zelf, waar op jaarbasis zo'n 250 ton epoxy wordt verwerkt, blijft ook voor Trends hermetisch gesloten. Camiel Vandenbulcke legt ons wel een aantal brieven voor van leveranciers van grondstoffen (zoals het Zwitserse Ciba-Geigy of het Duitse Bayer) die bevestigen dat Herbelith "een reeks hoogtechnologische producten aanmaakt voor elektrotechnische toepassingen, waarbij strikte geheimhouding verplicht is". In een brief van Bayer staat expliciet dat "er geen specifieke formules aan derden mogen worden prijsgegeven". RECONVERSIE.Begin de jaren zestig besloot Camiel Vandenbulcke zijn bedrijf te heroriënteren. Kort na de oorlog had hij een werkplaats en handel in knopen opgestart. Vijftien jaar na de start kreeg hij oog voor nieuwe toepassingen in de energiesector. Spectaculaire omzetten heeft Herbelith daarmee nooit gehaald. Zegt Vandenbulcke : "Maar we maakten voortreffelijke winsten en leverden kwaliteit." Vandaag is Herbelith, althans volgens de zaakvoerder de Nationale Bank en Graydon geven géén omzetcijfers goed voor zo'n 30 miljoen frank omzet, en dat met zestien werknemers. "Maar we zijn op onze retour," geeft Vandenbulcke ootmoedig toe. "Genekt hé man, genekt door iedereen. Alle kmo's horen te weten dat dit ook hen kan overkomen." Uit de officiële cijfers blijkt inderdaad dat Herbelith financieel scheef hangt. De verliezen beginnen zich op te stapelen : 3,8 miljoen frank in '94, 2,8 miljoen frank in '93 en 1,8 miljoen frank in '92. Ook de rendabiliteit en de liquiditeitspositie kleuren inmiddels negatief, maar kaskredieten bij de bank vormen nog geen probleem. Zegt Vandenbulcke : "Het gerecht en de administratie zijn verantwoordelijk voor deze gang van zaken. Er is ons door alle mogelijke instanties van alles verweten : dat we niet veilig werkten, dat we de lonen ten onrechte hebben afgerond, dat we te weinig belastingen betaalden, dat we het stelsel van brugpensionering niet correct hebben toegepast, en ga zo maar door. De laatste uitspraak dateert van 20 juni '96. Administratieve vertegenwoordigers van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming(Arab) zijn hier binnengevallen, met de rijkswacht erbij. Ik weigerde ze de toegang tot de zaak omwille van de geheimhouding waartoe ik mij heb verbonden bij grote groepen. Ze zijn toch binnengegaan en hebben hier, tegen alle afspraken in, foto's genomen en vaststellingen gedaan. Ik voel mij zoals zoveel ondernemers : onbegrepen door de overheid, ja zelfs verraden en op een laffe manier in de hoek gedrumd ( nvdr uit de processen-verbaal blijkt dat het West-Vlaamse bedrijf wel degelijk een loopje neemt met de wettelijke bepalingen)." EINDPUNT ?De 73-jarige en ongehuwde Camiel Vandenbulcke voert als ondernemer een zeer eenzame strijd. Hij zag de voorbije jaren ook met lede ogen aan hoe de omzet van Herbelith systematisch kelderde. Maar hij vermant zich : "Ze hebben al alles geprobeerd om ons klein te krijgen. Wij, een kleine kmo die spitstechnologie levert aan grote multinationals. Maar onze doodstrijd kan lang duren. Misschien zelfs nog tien jaar, want zolang blijft onze technologie nog bruikbaar. Eén ding weet ik zeker : we zullen ons vel duur verkopen. Ik zal zélf bepalen wanneer ik er een punt achter zet. Familiale opvolgers heb ik niet. Wat ik wel heb, is een uitstekende relatie met de hoofdkwartieren van Bayer en ABB. Daar ga ik mijn problemen aankaarten, nergens elders. In overleg met deze bedrijven neem ik de beslissing."K.C. HERBELITH (GITS) Hermetisch afgesloten voor de buitenwereld.