Vanuit zijn kantoor, één hoog in de haven van Oostende, kijkt Roland Beyen al twee maanden neer op de Princesse Marie-Christine. Samen met de Prins Filip en de Prins Albert verzorgde deze veerboot de overtochten naar Engeland voor de in vereffening gestelde RMT. De opdracht van de zestigjarige Beyen is simpelweg : kopers vinden voor de drie veerboten en de twee jetfoils, die tot voor kort de dienst uitmaakten.
...

Vanuit zijn kantoor, één hoog in de haven van Oostende, kijkt Roland Beyen al twee maanden neer op de Princesse Marie-Christine. Samen met de Prins Filip en de Prins Albert verzorgde deze veerboot de overtochten naar Engeland voor de in vereffening gestelde RMT. De opdracht van de zestigjarige Beyen is simpelweg : kopers vinden voor de drie veerboten en de twee jetfoils, die tot voor kort de dienst uitmaakten. Een aartsmoeilijke opdracht ? "Ja en neen," zegt Roland Beyen. "Ja, omdat er een groot aanbod aan tweedehandsschepen is. Neen, omdat we ernstige vooruitzichten hebben. De jetfoils verhuizen straks quasi zeker naar de Caraïben. En na de recente verkoop van de Reine Astrid aan een Italiaanse rederij, durf ik ook gewagen van veelbelovende gesprekken over de drie resterende veerboten." Roland Beyen is de go between tussen de drie vereffenaars van de RMT (die de eindbeslissing nemen) en zowat vijftig internationale scheepsmakelaars die op de hoogte werden gebracht van het RMT-aanbod. "De interesse is groot," zegt Beyen. "Dagelijks ontvangen we kandidaat-kopers, en er liggen hier zo'n honderd faxen met vragen uit het buitenland op mij te wachten. Een deadline voor de verkoop bestaat niet, al zeg ik natuurlijk : hoe vlugger, hoe beter." Hij is een "kind van de zee", Roland Beyen. Geboren (1937) en getogen in Oostende, en van jongs af aan met een stevige belangstelling voor wat zich aan en voor de kaaien afspeelde. Meegekregen van thuis heel zeker, want vader was visser op zee, waar hij in 1942 ook zijn graf vond bij een mijnontploffing. Voor zijn studies burgerlijk ingenieur scheepsbouwkunde trekt de tiener Beyen naar Gent. Zijn legerdienst klopt hij, hoe kan het anders, bij de Zeemacht.Daarna gaat hij quasi onmiddellijk aan de slag bij het Bestuur van het Zeewezen en de Binnenvaart, waar hij snel carrière maakt. In 1971 wacht hem een overstap naar de toen pas opgerichte Regie voor Maritiem Transport, instelling waarvoor hij tot op vandaag is blijven werken. Roland Beyen zat er in diverse "lederen zetels" : die van bestuurder-directeur verantwoordelijk voor het materiaal en die van directeur-generaal op interimbasis. "Hoe groot mijn liefde ook is voor de zee, toch bleef ik steeds aan wal," zegt Beyen. "Maar goed ook, want ik word uitermate snel zeeziek." Als de verkoop van de boten afgerond is, zal hij helpen aan de verdere ontmanteling van de RMT. In de Oostendse haven wacht nog voldoende waardevol gereedschap op een koper.Roland Beyen is gehuwd en vader van twee dertigers ( Walter en Jan), en heeft naast een passie voor het maritieme gebeuren, ook een snel kloppend hart voor schaken ("zes olympiades meegemaakt") en voor bridge. Als er dan nog wat tijd rest, kruipt hij achter een ezel voor het schilderen van aquarellen "waarop nu en dan wel eens een boot te zien is". ROLAND BEYEN (RMT) Scheepsverkoper van beroep.