De Gentse correctionele rechtbank spreekt zich volgende week woensdag uit over het misbruik van voorkennis bij de handel in Ter Beke-aandelen door drie bestuurders van het bedrijf. Zij kochten in februari 1996 elk een pakket aandelen aan de vooravond van een mededeling, die een overname van bedrijven uit de Unilever-stal aankondigde. Hierop steeg de prijs van h...

De Gentse correctionele rechtbank spreekt zich volgende week woensdag uit over het misbruik van voorkennis bij de handel in Ter Beke-aandelen door drie bestuurders van het bedrijf. Zij kochten in februari 1996 elk een pakket aandelen aan de vooravond van een mededeling, die een overname van bedrijven uit de Unilever-stal aankondigde. Hierop steeg de prijs van het aandeel met zo'n 15%. Koen Geens, professor vennootschapsrecht en advocaat van een van de beschuldigen, stapte eerder naar de Europese rechtbank om de Belgische wet ter zake strijdig met het gemeenschapsrecht te laten verklaren. KOEN GEENS (EUBELIUS). "De Belgische wet die misbruik van voorkennis regelt, is in vergelijking met de Europese regels strenger voor individuen. De bestuurder die over bevoorrechte informatie beschikt en op hetzelfde moment in het aandeel van zijn bedrijf handelt, wordt verondersteld de voorkennis te hebben misbruikt. De beschikking over bevoorrechte informatie resulteert in een absoluut transactieverbod." GEENS. "Jazeker. De richtlijn van 1989 die deze materie regelt, laat dat toe, op voorwaarde dat de strengere regels van algemene toepassing zijn. Dat is echter niet het geval. Het strenge principe geldt immers niet voor holdings. Zij worden niet geacht misbruik te maken van voorkennis als zij in aandelen handelen van bedrijven waarin ze participeren." GEENS. "Neen. Het Europees Hof van Justitie stelde eerder dat discriminatie verboden is, maar laat de interpretatie over het al dan niet strengere karakter over aan de lokale rechter." GEENS. "In dat geval zal de regering waarschijnlijk snel werk maken van de uitvoering van de nieuwe wet die deze materie regelt. Die wet werd begin augustus goedgekeurd en schrapt deze afwijking van de Europese richtlijn. Met andere woorden: vanaf het moment dat de nieuwe wet van kracht is, gelden de oude (strengere) regels niet langer. Onze cliënt wordt dan zeker vrijgesproken. Het kan zijn dat de rechtbank de zaak daarom uitstelt." H.B. [{ssquf}]