OP LANGE TERMIJN LOOPT de stijging van aandelenkoersen parallel met de stijging van de bedrijfswinsten. Op het eerste gezicht is het dan ook verbazend dat de Amerikaanse beurs het de voorbije vijf jaar zo goed heeft gedaan, want in die periode is de operationele winst voor belastingen gestagneerd. Een deel van de verklaring is gelegen in de massale inkoop van eigen aandelen door die Amerikaanse bedrijven. Als een bedrijf eigen aandelen inkoopt - als alternatief voor een verhoging van het dividend - stijgt de winst per aandeel, doordat de bedrijfswinst over een kleiner aantal aandelen moet worden verdeeld. Door de massale inkoop van eigen aandelen in de Verenigde Staten is de winst per aandeel de voorbije vijf jaar gestegen met 30 procent. Europa loopt achter. Pas sinds vorig jaar zien we de inkoopprogramma's versnellen...