27
...

27TOP 5000JAAROVERZICHT27Bekaert, Cockerill, Sonaca, Eternit, Beaulieu, Pauwels Trafo, Philips, Gustave Boël, Clabecq,... Zelden was de martelarenlijst van de tewerkstelling zo gestoffeerd als in 1996 (het jaar waarop de balans-, jaarrekening-, en andere cijfers in deze Top-5000 betrekking hebben). De vervloekte driehoek van onhoudbare loonkosten, een ingetoomd verbruik en een verzwakte export bleef ook vorig jaar net zoals in 1995 overeind.GECONSOLIDEERDE TOP-10031Het geconsolideerde klassement verschilt van de andere omdat het er één van groepen en niet van individuele ondernemingen is. Petrofina blijft onverstoorbaar nummer één.ALFABETISCHE LIJST45De alfabetische lijst van de 5554 bedrijven in deze editie geeft toegang tot de algemene rangschikking alsook tot onze rangschikking per sector.RANGSCHIKKING VOLGENS OMZET65Net als de voorgaande jaren hebben we ons voor deze omzetrangschikking gebaseerd op juridische entiteiten, zonder rekening te houden met enige consolidatie.RANGSCHIKKING PER SECTOR175Hier worden de 5554 ondernemingen van onze algemene rangschikking verdeeld in sectoren en geklasseerd volgens een ander criterium dan het omzetcijfer : de toegevoegde waarde.BANKEN287Met de euro in het vooruitzicht streeft de Belgische banksector naar een zo groot mogelijke groei. Een fusie dan maar ? Ja, maar met wie ?VERZEKERINGEN2911996 was het jaar van de verwerking van de grote omwentelingen in de verzekeringssector.HOLDINGS295Een aantal portefeuillemaatschappijen kende een mooie waardevermeerdering in 1996.10ECONOMIE & ONDERNEMENFISCUS10Hebt u zwarte fortuinen ? Vreest u dat de fiscus of het parket elk moment kunnen binnenvallen, op zoek naar verborgen fiscale constructies ? Tips voor mensen met een bezwaard fiscaal geweten.CHARLES HANDY12De keizer van de managementgoeroes maakt een opmerkelijke wending, erkent de grenzen van het kapitalisme én zoekt een levensdoel. "De nieuwe renaissance zal de economische priesters van de troon werpen."INNOVATIE17Innoverende bedrijven scheppen weinig nieuwe jobs. Toch leveren "vernieuwers" een positieve bijdrage tot de werkgelegenheid. In de eerste plaats omdat innoveren jobvernietiging afremt. Een baanbrekende studie onthult het verband tussen technologie en werkgelegenheid in Vlaanderen.ZIEKTEVERZEKERING19Door geldgebrek kan de verplichte ziekteverzekering een steeds groter aantal medische ingrepen niet terugbetalen. De ziekenfondsen vullen de leemten op met hun aanvullende verzekering. In contracten met ziekenhuizen en artsen bedingen ze harde prijsafspraken. Is de gezondheidszorg nieuwe stijl geboren ?CHARLES HANDY Momenteel wordt alles gemeten volgens economische maatstaven. Maar we staan op de drempel van een nieuwe renaissance die de economische priesters van de troon zal werpen. Krasse uitspraken te over, van de keizer der managementgoeroes. Blz.