TWEESPRAAK
...

TWEESPRAAK3Mark Eyskens (CVP) over de Witte Mars en de Maastricht-normen.KARL4FOCUS729TOP 5000JAAROVERZICHT29Het jaar 1995 zag er aanvankelijk hoopvol uit. De conjunctuur besliste er echter anders over. De verbruiker, die zijn spaargeld koesterde, ook.GECONSOLIDEERDE TOP-10033De 100 grootste groepen van het land, gerangschikt volgens hun geconsolideerde omzetcijfers. Petro Fina blijft de onklopbare koploper.ALFABETISCHE LIJST47De alfabetische cijfers van de 5506 bedrijven in deze editie geeft toegang tot de algemene rangschikking volgens omzetcijfer en tot de sectorklassementen.RANGSCHIKKING VOLGENS OMZET67Ditmaal lag de ondergrens voor onze Top op 310 miljoen frank omzet. 5506 ondernemingen klommen daar in '95 bovenuit. We vermelden hun kerncijfers en ratio's. Onschatbare informatie over uw klanten, concurrenten en leveranciers... RANGSCHIKKING PER SECTOR175De sectoriële klassementen, gebaseerd op de toegevoegde waarde. Die vormt immers een betere maatstaf dan de omzet om de bijdrage van elke onderneming aan onze nationale economie in te schatten.BANKEN288Een overzicht van de koplopers met deelklassementen voor zichtrekeningen, spaarboekjes, termijnrekeningen en kasbons.VERZEKERINGEN292Een overzicht met veranderingen gezien de concentratietendens in de sector. Ook hier deelklassementen voor BOAR, auto, leven en groepsverzekering.HOLDINGS296Een klassement geordend volgens de opbrengsten uit de financiële vaste activa. De Generale Maatschappij van België blijft koploper.8ECONOMIE & ONDERNEMENOVERNAMES8Een terugblik op 1996. Met positief nieuws : een greep uit de overnames die Belgische bedrijven in het buitenland deden. Tien belangrijke overnames. En omdat het een terugblik is, starten we bij de Z van Ziegler.BANKEN13Een goede relatie tussen een bankier en kmo-manager is goud waard. En toch schort daar heel wat aan in de praktijk. Waar liggen de wolfsklemmen verborgen ? Op welke addertjes onder het gras moet worden gelet bij kredietonderhandelingen ? Een overzicht van de mogelijke "Murphy"-scenario's.VLAANDEREN-WALLONIE18Steeds vaker verhuizen Vlaamse kmo's naar Wallonië. De Union Wallonne des Entreprises, de tegenhanger van het VEV, beklaagt zich over de hardnekkige en negatief gekleurde mythes over Wallonië. Hoe anders zijn beide wingewesten voor ondernemingen ?CULTUUR22Tot welke "beschaving" men behoort, doet er eigenlijk minder toe dan men wel denkt.DANIEL JANSSEN (SOLVAY) Solvay was dit jaar zeer actief op de overnamemarkt. Het is één van de tien bedrijven die we belichten die in '96 een overname deden in het buitenland. Blz. 8.McDONALD'S IN CHINA Culturele verschillen spelen in de economie een veel minder belangrijke rol dan algemeen gedacht. Blz. 22.