Het jongste KBC-conjunctuurrapport, samengesteld door Edward Roosens, Johan Van Gompel en Dieter Guffens, kreeg de logische titel ' Fnuikt dioxine groei?' mee. Nadat de analisten begin mei al 0,2 procentpunt van de groeiprognose voor 1999 afknepen, komt er nu nog eens eenzelfde afroming bij als gevolg van de dioxineperikelen. Johan Van Gompel: "Over die 0,2 procentpunt bestaat nog veel onzekerheid. Enerzijds wijzen diverse tekenen erop dat de Belgische verbruiker tamelijk snel zijn normale consumptiepatroon zal hernemen. Anderzijds - en dat is negatiever - bestaat er onzekerheid bij exporteurs. Hoe snel zal de buitenlandse consument zijn vertrouwen terugwinnen in Belgische producten? Het is niet ondenkbaar dat Belgische uitvoerders bijvoorbeeld hun pri...

Het jongste KBC-conjunctuurrapport, samengesteld door Edward Roosens, Johan Van Gompel en Dieter Guffens, kreeg de logische titel ' Fnuikt dioxine groei?' mee. Nadat de analisten begin mei al 0,2 procentpunt van de groeiprognose voor 1999 afknepen, komt er nu nog eens eenzelfde afroming bij als gevolg van de dioxineperikelen. Johan Van Gompel: "Over die 0,2 procentpunt bestaat nog veel onzekerheid. Enerzijds wijzen diverse tekenen erop dat de Belgische verbruiker tamelijk snel zijn normale consumptiepatroon zal hernemen. Anderzijds - en dat is negatiever - bestaat er onzekerheid bij exporteurs. Hoe snel zal de buitenlandse consument zijn vertrouwen terugwinnen in Belgische producten? Het is niet ondenkbaar dat Belgische uitvoerders bijvoorbeeld hun prijzen moeten laten zakken om hun verloren positie opnieuw in te nemen. Zoiets zou een negatieve kettingreactie kunnen veroorzaken inzake rendabiliteit, investeringen en tewerkstelling." Na twee méér dan behoorlijke jaren zal de groei in 1999 vrij magertjes uitvallen: 1,6%. Die tegenvaller is niet alleen te wijten aan de dioxine: vooral de eerste maanden van dit jaar waren slecht. Voor de tweede jaarhelft verwacht KBC, op jaarbasis, een economische groei van 3 à 3,5%. De bank verwacht ook dat de krachtige groeiversnelling zich in 2000 zal handhaven op 3%. Iets wat vooral een gevolg zal zijn van de forse expansie van de binnenlandse vraag, en meer in het bijzonder van de particuliere consumptie (zie tabel 1: Prognose België). De lage inflatie, de lage rentevoeten, de dalende werkloosheidscijfers en het stevige consumentenvertrouwen zullen de vraagopstoot schragen. Ook een internationaal beter gespreid groeibeeld zal in 2000 bijdragen tot een grotere stabiliteit. De groei, aldus de KBC-analisten, zal flink toenemen in de eurozone en in Japan en wat bekoelen in de Verenigde Staten (zie tabel 2: Prognose Internationaal). De recente, positieve berichten uit Duitsland zijn uiteraard ook positief voor de Belgische conjunctuur. Voorts zal in 2000 ook de exportvraag opnieuw flink toenemen. Een niet te onderschatten rol hierin speelt de voorraadcyclus van de Europese industrie. Gezien het overheersende belang van intermediaire goederen in onze export is de Belgische industrie zeer gevoelig voor de eb- en vloedbeweging van deze voorraadcyclus. Dit fenomeen zorgt er ook voor dat het conjunctuurherstel in een eerste fase krachtiger zal zijn in België dan gemiddeld in de eurozone. Toch duidt de KBC-analyse op een structureel probleem inzake onze internationale competitiviteit: in 1999 groeide onze uitvoer met 2,4%. Dat is iets meer dan de helft van de groei van de uitvoermarkten, namelijk 4,5%. Kort feest?Het KBC-scenario zet nog meer aan tot nadenken: zo zal in de eerste jaren van de 21ste eeuw de economische groei een flinke duik nemen naar nog slechts 1,4% in 2002. Zowel de particuliere consumptie als de bedrijfsinvesteringen zullen verzwakken. Edward Roosens: "Op lange termijn blijft het altijd koffiedik kijken. De toekomstige groeivertraging zal worden veroozaakt door een cocktail van drie elementen: stijgende rentevoeten, een licht toenemende inflatie en een stijging van de euro tegenover de dollar naar 1,20. Merkwaardig is dat de Europese langetermijnrente zo nauwgezet de Amerikaanse blijft volgen, hoewel het risico op een inflatieversnelling op korte termijn in Europa veel kleiner is dan in de VS. De recente rentestijging komt voor Europa in ieder geval erg vroeg in de conjunctuurcyclus."Hogere rentevoeten vormen in ieder geval minder goed nieuws voor de toekomstige evolutie van de publieke financiën. KBC ziet het nettofinancieringstekort van de overheid lichtjes stijgen van 1,3% van het bruto binnenlands product (BBP) in 1998 naar 1,4% dit jaar. Dit gegeven verdoezelt echter een veel grotere uitschuiver inzake de primaire uitgaven: van een surplus van 6,1% vorig jaar naar één van 5,7% dit jaar. Gedreven door de stevige conjunctuurherneming verwacht KBC wel opnieuw een vermindering van het nettofinancieringstekort voor het jaar 2000, "al zal dit ook afhangen van het budgettair beleid dat door de nieuwe regering in de steigers zal worden gezet".JVO