Codic, Atenor Group en Leasinvest hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de realisatie van een vastgoedproject (50.000 m²) op het plateau van Kirchberg in Luxemburg. Het project, dat de naam Espace Kirchberg kreeg, omvat vier gebouwen, twee tegenover de boulevard Kennedy (elk 14.000 m²) en twee aan de rue Steichen (10.000 m²), met respectievelijk zes en vijf etages. De plannen werden toevertrouwd aan twee Belgische architectenbureaus ( Henri Montois en Art & Build) en één Luxemburgs ( Théo Worré). Het eerste gebouw zou klaar moeten zijn in juni 2002 en het einde van de werken is voorzien tegen 2005.
...

Codic, Atenor Group en Leasinvest hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de realisatie van een vastgoedproject (50.000 m²) op het plateau van Kirchberg in Luxemburg. Het project, dat de naam Espace Kirchberg kreeg, omvat vier gebouwen, twee tegenover de boulevard Kennedy (elk 14.000 m²) en twee aan de rue Steichen (10.000 m²), met respectievelijk zes en vijf etages. De plannen werden toevertrouwd aan twee Belgische architectenbureaus ( Henri Montois en Art & Build) en één Luxemburgs ( Théo Worré). Het eerste gebouw zou klaar moeten zijn in juni 2002 en het einde van de werken is voorzien tegen 2005. De drie vennootschappen realiseren dit project via een gezamenlijk vehikel dat voor 50% in handen is van Codic, voor 40% van de holding Atenor en voor 10% van Leasinvest, de immobiliënpoot van Ackermans & van Haaren. De totale investering wordt geraamd op zeven miljard frank (173,5 miljoen euro). LentebarometerDe tweede editie van de vastgoedbarometer van DTZ is zopas verschenen. Deze barometer weerspiegelt de verwachtingen van de economische beleidsmakers inzake de vastgoedmarkt en is het resultaat van peilingen bij 425 verantwoordelijken die betrokken zijn bij de besluitvorming inzake vastgoed in Brussel (75 %) en Antwerpen (25 %). De barometer vult dus de statistische gegevens aan die regelmatig over de markt worden verzameld, maar geeft ook weer hoe de verantwoordelijken van de sector zich in de toekomst zullen opstellen. Zo vindt 70% van de ondernemingen dat het gemakkelijk is om kantoorruimte te vinden. Het percentage ontevredenen is echter gestegen in Antwerpen, wat wijst op een gebrek aan kwaliteitspromotie in de sinjorenstad. De kwaliteit van de onroerende goederen is daarentegen verbeterd, volgens 60% van de ondervraagden (vooral in Brussel). De meerderheid van de ondervraagden verwacht een stabilisering van de prijzen in de komende maanden. Drie personen op tien verwachten toch nog een stijging van de huurprijzen. Wanneer men vastgoeddeskundigen vraagt hoe de prijzen in bepaalde wijken van Brussel zullen evolueren, geven zij in vergelijking met de vorige barometer (november 1998) meer blijk van onzekerheid. Een kwart van de geïnterviewden geeft toe niet over voldoende gegevens te beschikken om zich te kunnen uitspreken (in november maar 9%). De Leopoldwijk zal volgens 49% van de ondervraagden een prijsstijging tegemoetgaan. Andere opvallende trend: in vergelijking met november plannen tweemaal zoveel ondernemingen (19%) om te verhuizen binnen het jaar. Daarvan is meer dan de helft van plan te huren, eerder dan te kopen. Bij de bedrijven die niet willen verhuizen, heeft toch een vierde plannen om de bedrijfsoppervlakte uit te breiden. Een belangrijk deel van de beleidsmensen is ervan overtuigd dat de ondernemingen zich meer zullen vestigen buiten de steden dan in de centra. Als reden daarvoor vermelden zij onder meer de toegankelijkheid, de lagere prijzen en de tendens naar decentralisering. De voorstanders van de steden verantwoorden hun keuze door de nabijheid van de zakenwijken en het openbaar vervoer. Van de ondervraagde ondernemingen vindt 52% dat de belastingdruk te zwaar is.DTZ België op het netDTZ is voortaan met een eigen site present op het net (DTZ.be). Het is een praktische en gezellige site geworden, met een krachtige zoekrobot die via verschillende zoekcriteria (plaats, type van gebouw, oppervlakte, enz.) een selectie mogelijk maakt uit meer dan 500 gebouwen. Bovendien kan de surfer via een interactief e-mailsysteem rechtstreeks contact opnemen met de agentschappen. Men vindt er eveneens een schat aan informatie over de vastgoedmarkt terug en een volledige omschrijving van de diensten die de makelaar aanbiedt. DTZ stelt op haar site ook alle Belgische publicaties ter beschikking (vastgoedbarometer, brochures, enz.) en u vindt er tal van links naar andere sites.