Carcoke naar de Brusselse regio
...

Carcoke naar de Brusselse regioHet Brussels Hoofdstedelijk Gewest is voor een symbolische euro eigenaar geworden van de terreinen van Carcoke, in Marly langs het kanaal Brussel-Willebroek. Al ettelijke jaren trachtte het Hoofdstedelijk Gewest het terrein over te nemen, nog voor Carcoke in vereffening ging op 29 maart 1999. Nu is het wel gelukt. De vastgoedreserve van het Gewest werd aangedikt met de 12 ha van de site. De ligging van het terrein, op een strategische plek qua bereikbaarheid, en de omvang ervan zullen na de nodige sanering ongetwijfeld een herwaardering van de site mogelijk maken. LOGO: NIEUWSCofinimmo in de BEL 20Het beursgenoteerde vastgoedbedrijf Cofinimmo doet op 3 maart aanstaande zijn intrede in de BEL 20 en wel op de zestiende plaats. Het wordt meteen ook de eerste vastgoedwaarde die op één van de drie belangrijke indexen van Euronext (AEX, BEL 20 en CAC 40) opgenomen wordt. Om toegelaten te worden tot de index van de twintig belangrijkste beursgenoteerde Belgische bedrijven, moest Cofinimmo aantonen dat het over voldoende liquide middelen beschikte. Begin 2000 bedroeg de velociteit van de aandelen (het aantal aandelen dat op jaarbasis op de beurs verhandeld werd op het totaal van de aandelen) slechts 8%, het gemiddeld dagvolume 2200 aandelen en de free float 47,7%. Sinds januari 2002 werden verschillende acties ondernomen om de liquiditeit van het aandeel te verhogen. Zo werd onder meer Fortis Bank aangewezen als market maker, wat de naamsbekendheid van Cofinimmo onder de beleggers verhoogde en de verhandeling van effecten vergemakkelijkte. Eind 2002 was de velociteit van het Cofinimmo-aandeel al gestegen naar 25% en bedroeg het gemiddelde dagvolume 8500 aandelen. De free float stond op 31 december 2002 op 52,68%. Daarmee bevond Cofinimmo zich dus in het derde kwartiel van de free float en haalde het een beurskapitalisatie van 815 miljoen euro. Het nam die positie speciaal in om automatisch op de zestiende plaats van de BEL 20 te belanden. Het gewicht van Cofinimmo in de BEL 20, op basis van de koers op 31 december 2002, bedraagt nu 0,85%. LOGO: PROJECT (MET 2 FOTO'S)Lottotoren nieuwe versieDe Lottotoren, een symbolisch geladen bouwwerk in het centrum van Brussel, dateert van 1962 en zal nu helemaal afgebroken worden. De operatie ging met massale mediabelangstelling van start op dinsdag 7 januari. Het gebouw van 24 verdiepingen (80 meter hoog) ligt in de nabijheid van het Centraal Station en zal binnen zes maanden volledig tegen de grond liggen. De nieuwe filosofie die erop gericht is de torengebouwen in het Brusselse centrum (de vijfhoek) af te knotten en zelfs af te breken, dateert van 1999, toen het gemeentelijk ontwikkelingsplan voor de Stad Brussel werd opgesteld. Zo moet er een correctie gebeuren op de breukarchitectuur van de jaren vijftig en zestig. Dat was de periode waarin gebouwen verschenen die vaak vloekten met de architecturale omgeving. Er komt een andere, lagere en aan de basis bredere toren. Het initiatief gaat uit van de Belgische Immobiliënmaatschappij, die eigenaar is van het gebouw. Het project zal een hoogte van 55 à 60 meter bereiken en bestaan uit een gelijkvloers en veertien verdiepingen (zowat 20.000 m2). Volgens het ontwerp van architect Pierre Lallemand van het kantoor Art& Build, in associatie met Henri Montois, zal het nieuwe gebouw de vorm hebben van een ellips afgedekt met een omhulsel van glas en metaal. De bouw zal 30 maanden in beslag nemen en zo'n 60 miljoen euro kosten. LOGO: TRANSACTIE (MET 1 FOTO)Leasinvest Real Estate verkoopt Britselei 15 in AntwerpenLeasinvest Real Estate heeft een principeakkoord ondertekend voor de verkoop van het kantoorgebouw aan de Britselei 15 in Antwerpen. Het gebouw zal overgenomen worden door Lachrila voor 1,132 miljoen euro, notaris- en registratiekosten niet inbegrepen. Vergeleken bij de waarde van de investering (1,094 miljoen euro op 31 december 2002), heeft de vastgoedbevak dus een meerwaarde van 38.000 euro gerealiseerd. Het gebouw stamt uit 1970 en omvat naast een gelijkvloers voor commercieel gebruik, kantoorruimten van de eerste tot de vijfde verdieping en 23 parkeerplaatsen. De totale oppervlakte bedraagt 1407 m2. Het gebouw is helemaal verhuurd.De verkoop past in de politiek van desinvestering van Leasinvest Real Estate, die ook nog kleinere niet-strategische gebouwen van de hand wil doen om zo de optimalisatie van het beheer van de portefeuille te waarborgen en de prestatieratio's van de vastgoedbevak te verbeteren. De eerste verkoopoperatie vond plaats in juli 2002 met de verkoop van het kantoorgebouw aan de Britselei 3-5-7 in Antwerpen. Door die verkopen zakt het aandeel van Antwerpen-Centrum in het totaal van de portefeuille van Leasinvest Real Estate van 2,16% (30 juni 2002) naar 1,56% (31 december 2002). Leasinvest Real Estate plant op korte en middellange termijn nog een aantal herinvesteringen. De fondsen die op die manier vrijkomen, zullen gebruikt worden voor nieuwe acquisities.LOGO: TRANSACTIE (MET 1 FOTO)Bovis Lend Lease trekt in de Pentagon BuildingBovis Lend Lease, één van de belangrijkste ondernemingen uit de bouwnijverheid en het projectmanagement, gaat zich installeren in de Pentagon Building, een gebouw van 1800 m2 aan de Singel in Antwerpen. Het is eigendom van de Belgische aannemer EGTA. Bovis Lend Lease huurt 422 m2 op basis van een 3-6-9-huurcontract tegen 130 euro per m2/jaar. De onderneming, waarvan het zusterbedrijf Lend Lease Luxembourg onlangs BanimmoRealEstate overnam, vestigt er zijn maatschappelijke zetel voor de Benelux. De kantoren zullen ingenomen worden door het personeel van de afdeling farmaceutica van Bovis Lend Lease en zullen dienen als ankerpunt van waaruit de belangrijkste diensten van de firma zullen beheerd worden, gaande van strategisch advies en ontwerp- en bouwstudies tot IT. Bij deze transactie werd de eigenaar vertegenwoordigd door DTZ. LOGO: NIEUWS (MET 2 FOTO'S)Art & Build in Straatsburg Het architectenbureau Aukett + Art & Build heeft de architectuurwedstrijd gewonnen die door de Raad van Europa uitgeschreven werd voor het ontwerp van twee gebouwen in het hart van de Europese wijk in Straatsburg. Het eerste gebouw is bestemd voor de algemene diensten van de Raad van Europa. Het zal een oppervlakte van 24.000 m2 beslaan en de kostprijs van de werken wordt geschat op 32 miljoen euro, exclusief belastingen. Het zal kantoren, conferentiezalen, een logistiek centrum, sociale lokalen (verenigingen, kinderopvang) en parkeerruimte bevatten. Bij de vormgeving wordt rekening gehouden met de krachtlijnen van het landschap en de speciale vereisten in verband met de geografische ligging op de scheiding tussen stad en land. De gebouwen liggen gebundeld langs het Marne-Rijnkanaal, zodat binnen de site een park kan aangelegd worden. De zes kantoorunits, die bewust tot vier niveaus beperkt werden, scheppen afzonderlijke ruimten op een menselijke schaal. De beveiliging van de site gebeurt zonder zichtbare barrières, maar wel door niveauverschillen, zodat de gebouwen dicht bij de burger blijven en op die manier de omgeving en de maatschappij met elkaar in verbinding brengen.Het tweede gebouw zal 20.000 m2 tellen (de kostprijs van de werken wordt geschat op 23 miljoen euro, exclusief belastingen) en de nieuwe zetel herbergen van het Europese Directoraat voor de Kwaliteit van Geneesmiddelen (EDKG). Het gebouw bestaat uit drie elementen: laboratoria, kantoren en gemeenschappelijke ruimten, die elk de verschillende functies afbakenen en ensceneren volgens hun specifieke behoeften op technisch vlak. Architectuur en technologie zijn er dan ook nauw met elkaar verbonden. De hall naar de laboratoria is omhuld met een technologische huid, die de gevel en het dak omvat en op een natuurlijke wijze geventileerd wordt, waardoor de binnenruimte afgeschermd blijft van de weersomstandigheden en tegelijk een mensvriendelijke toegangcontrole mogelijk blijft. Bij de ontwikkeling van de gebouwen werd speciaal aandacht besteed aan de waarde die de architecten hechten aan duurzame ontwikkeling, respect voor het milieu, de kwaliteit van de leefruimte, een gezellige werkomgeving en de integratie in een stedelijke omgeving. WalterSchwimmer, de secretaris-generaal van de Raad van Europa, beklemtoont: "Er diende een architecturale daad gesteld te worden die tegelijk paste bij de rationaliteit van een administratie, en de esthetische en zelfs poëtische dimensie van een stedelijk geheel dat eveneens een ziel heeft, een collectieve ambitie weerspiegelt, net als het project Europa." Die architecturale daad werd uiteindelijk gesteld door het Brussels kantoor Art & Build, dat instond voor het ontwerp van de twee projecten. LOGO: AGENDAVastgoedsalon in CannesDe Mipim, het Internationaal Salon van het Professioneel Vastgoed, vindt plaats van 4 tot 7 maart 2003 in het Festivalpaleis van Cannes. Dit jaar worden twee nieuwe tentoonstellingsruimten toegevoegd aan de negen bestaande. The Marina Hall en The RivieraSea View tellen samen 2536 m2 en komen bij de 17.000 m2 oppervlakte van vorig jaar. In 2002 beklommen meer dan 15.000 bezoekers uit 65 landen de trappen van het Paleis. Info: www.mipim.comLOGO: AGENDALunch BVS in BrusselOp dinsdag 4 februari 2003 organiseert de BVS (de beroepsvereniging van de vastgoedsector) een lunch voor professionals van de sector. François-Xavier de Donnéa, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal er het woord voeren over de verminking en de ontwikkeling van de Europese wijk. De ontmoeting heeft plaats in het Hilton op de Waterloolaan. Info: 02-511 47 90, fax: 02-219 71 99, http://www.upsi-bvs.be, e-mail: upsi-bvs@unicall.beLOGO: AGENDAColloquium over de Europese stadOp 3 en 4 februari 2003 vindt in het Résidence Palace een internationaal colloquium plaats over het thema Gebouwenpatrimonium en hedendaagse architectuur: een denkoefening over de toekomst van de Europese stad. De Brusselse architecten worden uitgenodigd om deel te nemen aan een debat met een publiek dat zal bestaan uit de belangrijkste vastgoedactoren van Brussel, architecten-ambtenaren van de gemeentelijke en regionale administraties voor stedenbouw en voor de bescherming van het patrimonium, journalisten en vertegenwoordigers van drukkingsgroepen, evenals docenten aan scholen voor architectuur. Het initiatief gaat uit van staatssecretaris Willem Draps, die verantwoordelijk is voor Ruimtelijke Ordening in het Brussels Gewest. Info: Bernadette Erpicum, 02-508 79 11.