Vereenvoudigde vergunning
...

Vereenvoudigde vergunningHet zal allicht een troost zijn voor de architecten die actief zijn in het Brussels Gewest dat, op voorstel van Willem Draps, de staatssecretaris voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, de Brusselse regering besloten heeft tot een vereenvoudiging van de stedenbouwkundige vergunning. Voortaan bestaat er voor de negentien gemeenten nog slechts één enkel formulier, dat opgesteld werd volgens een 'light'-formule met thematisch geordende vakjes die moeten worden ingevuld in functie van de aangevraagde vergunning. Dat formulier vervangt alle voorgaande en maakt bovendien een einde aan de rondgang langs de verschillende administraties die de aanvrager tot nu toe verplicht was te volgen, zoals het opvragen van het uittreksel uit het kadaster, de betekening aan de eigenaar, het attest van de Orde van Architecten, de nota inzake het stedenbouwkundig project enzovoort. Het formulier bevat ook een reeks belangrijke inlichtingen in verband met het bijwerken van de zogenaamde kaart van het saldo van de toelaatbare vloeroppervlakte voor kantoren, die opgenomen werd in het GBP. Bovendien omvat het de documenten inzake de vloer-terreinverhouding en de isolatieregels.DBAssociates in Château de la SolitudeEen voorbeeldige vastgoedoperatie voor DBAssociates. Het heeft zich namelijk onlangs gevestigd in het Château de la Solitude in Oudergem, aan de rand van het Zoniënwoud. Een sublieme renovatie ook. Het befaamde gebouw, opgericht in 1912, werd achtereenvolgens overgedragen aan de Belgische staat en aan de Franstalige Gemeenschap. Sinds 1995 stond het kasteel echter te verkommeren. Het werd in 1998 overgenomen door Solibel met de bedoeling het te restaureren met inachtneming van de oorspronkelijke architectuur. Er werd tegelijk besloten, in samenspraak met de bevoegde overheid, om het gebouw een kantoorfunctie te geven om de bouwvolumes en de esthetische vormgeving zoveel mogelijk te bewaren. Na een jaar van restauratiewerken, uitgevoerd door Solibel en het Atelier de l'Architecture de Genval, heeft het unieke gebouw nu een nieuwe roeping gekregen als economisch centrum. DBAssociates heeft meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om in het gebouw dezelfde aanpak tentoon te spreiden die het ook zijn klanten aanraadt, door een precieze methodologie toe te passen om het gebouw zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij zijn behoeften. Het uiteindelijke doel was vooral de nadruk te leggen op het menselijke aspect van de nieuwe kantoren (formele en informele communicatie bevorderen, teamspirit creëren enzovoort.), maar tegelijk rekening te houden met de architecturale, productieve, financiële en imagogebonden beperkingen. Het Château de la Solitude, waar voortaan interne en externe seminaries, opleidingen en dies meer kunnen worden gegeven, wil dan ook een uitstalraam zijn voor de knowhow van de onderneming en voor de ontwikkeling die de werkomgeving in de toekomst nog zal doormaken.BenoemingenGaëtan de Brabandere (29) voegt zich bij het departement evaluaties van Healey & Baker, terwijl Inge Heyvaert, na het vertrek van Jean de Bergeyck, de verantwoordelijkheid voor marketing en communicatie opnam. Intussen werd Antoine Brusselmans tot partner benoemd. Véronique Pirson