Donald Trump als Amerikaanse president betekent de dood van nieuwe vrijhandelsakkoorden, zei gewezen Europees commissaris Karel De Gucht vorige week. Klopt dat, volgens u?

GLENN RAYP. "Als we ons baseren op alles wat Donald Trump aangekondigd heeft, dan is het antwoord 'ja'. De Verenigde Staten waren zo al niet de grootste voorstander van multilaterale handelsverdragen. Sinds president George W. Bush kozen de VS nogal resoluut voor regionale of zelfs bilaterale handelsakkoorden.
...

GLENN RAYP. "Als we ons baseren op alles wat Donald Trump aangekondigd heeft, dan is het antwoord 'ja'. De Verenigde Staten waren zo al niet de grootste voorstander van multilaterale handelsverdragen. Sinds president George W. Bush kozen de VS nogal resoluut voor regionale of zelfs bilaterale handelsakkoorden. "Onder Trump zal het Amerikaanse handelsbeleid opnieuw een stuk verder afschuiven van het multilateralisme. Hij wil ook bestaande verdragen terugschroeven, zoals NAFTA, het vrijhandelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Dat verdrag is twintig jaar oud. Als Trump andere verdragen evenmin wil respecteren - denk maar aan het klimaatverdrag - wat zal er dan gebeuren met de internationale handelsverdragen?" RAYP. "Ik geef hem het nadeel van de twijfel. Ik kan mij voorstellen dat hij het zal riskeren die handelsverdragen op te blazen. Alleen protest van het bedrijfs-leven kan hem tegenhouden. Hoewel, sommigen bedrijven worden ook beter van protectionisme. Het zal ervan afhangen welke lobby het haalt bij Trump. Meent hij het als hij zegt dat hij de steenkoolindustrie wil revitaliseren, of andere activiteiten in de zogenoemde Rust Belt die door de globalisering verdwenen zijn? Dan heeft hij maar twee keuzes: hoge importheffingen of massale subsidies." RAYP. "Dat is wat ik bedoel met het nadeel van de twijfel. Bij een andere president had ik nog geantwoord: 'Neen, zo'n vaart zal het niet lopen.' Maar de uitspraken van Trump zijn krachtig. Als hij er ook maar iets van probeert te realiseren, komt hij in botsing met de institutionele en economische wereldorde." RAYP. "Door een tegenpool te vormen, door voort te werken met landen die dat willen. CETA, het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada, was al een signaal in die richting. Laat ons zeker niet meegaan met Trump in het terugschroeven van handelsverdragen. Moeten we ook nieuwe verdragen afsluiten? Dat lijkt mij nu niet de grootste noodzaak. Het is voor Europa nu belangrijker het respect voor bestaande verdragen te vrijwaren." RAYP. "De regeringsploeg die aan de macht komt in de VS maakt mij pessimistisch. Trump heeft niet alleen de VS veroverd, hij pleegde ook een machtsgreep op de Republikeinse Partij. De mensen die Trump omringen zijn isolationisten die niet bekendstaan om hun deskundigheid. Zij zullen de lakens uitdelen. Dat belooft weinig goeds. En niet alleen voor de wereldhandel." JOZEF VANGELDER