HET NEDERLANDSE VOORBEELD.
...

HET NEDERLANDSE VOORBEELD."De grote test moet nog komen, maar de juiste richting is genomen," zegt Jef Vuchelen, hoogleraar macro-economie aan de VUB en lid van de Hoge Raad van Financiën: "Als het Nederlandse parlement dit belastingplan van de 21ste eeuw goedkeurt, zetten de politici een stap terug. Door het aantal aftrekposten te verminderen, verliezen zij mogelijkheden om het maatschappelijk leven te sturen, iets waar ze van nature uit tuk op zijn. Vraag is of de bewindslui bereid zullen zijn deze traditionele taak, die ze zichzelf altijd hebben toegeëigend, los te laten. In Duitsland is een gelijkaardige poging mislukt." Na de invoering van de Economische en Monetaire Unie ( EMU) op 1 januari 1999 zal de fiscaliteit meer dan ooit een cruciale rol spelen in de internationale concurrentiestrijd (zie Trends, 24 april 1997 over de fiscale harmonisering). Vanaf volgend jaar is de interne markt met zijn vrij doorzichtige prijzenstructuur, een zekere mobiliteit van arbeid plus consumptie en een vluchtig kapitaal eindelijk een feit. Vuchelen: "Nederland heeft dit zeer goed ingezien en is pro-actief op zoek gegaan naar oplossingen om de stabiliteit van zijn belastinginkomsten te vrijwaren, zodat het land in de toekomst zijn uitgaven zal kunnen blijven financieren. Het resultaat van deze denkoefening is evenwichtig en realistisch. Jammer dat een aantal hete hangijzers, zoals de hypotheek- en pensioenaftrek, worden vermeden." Onder het mom van tewerkstelling en ecologie dringt de verkenningsnota van paars de negatieve economische gevolgen van het fiscaal stelsel terug door een verbreding van de belastbare basis en een verlaging van de tarieven. Daar staat de VUB-professor sterk achter: "Op termijn zie ik alle Europese lidstaten evolueren naar twee vaste tarieven van 25 à 35%. In 1985 al toonde ik aan dat zelfs een vlaktaks van 27,5% voor België haalbaar is, op voorwaarde dat alle aftrekmogelijkheden worden afgeschaft. Hoge tarieven en een complex systeem vormen samen een uitstekende voedingsbodem voor legale fraude. Het draagkrachtbeginsel vergt nu eenmaal een pragmatische aanpak in een geliberaliseerde markt. Daarom vind ik de forfaitaire rendementsheffing een valabel alternatief voor de vermogens(groei)taks. Dankzij dit vlot hanteerbaar instrument kunnen kapitaalwinsten toch worden belast. Het zou me niet verbazen mocht dit idee door andere lidstaten worden overgenomen. Al bij al is het een niet onredelijk concept. Alleen personen wier beleggingsportefuille in waarde daalt, zullen pech hebben. Maar dat is nu eenmaal inherent aan risicokapitaal." Vuchelen betreurt ten slotte dat de fiscale discussie in België op sterven na dood is: "De huidige regering wordt geobsedeerd door de Maastricht-norm. Gedeeltelijk terecht - men mag op het vlak van de staatsschuld geen risico's nemen - maar toch dringt een fundamentele bezinning zich op. Als we binnen de vijf jaar geen maatregelen nemen, dreigen we volledig de boot te missen. Daarom stel ik voor dat de regering een raamontwerp met algemene richtlijnen opstelt, waarna een werkgroep van interne en externe specialisten een concreet plan uittekent."