De verkoopprijzen in euro van huizen, appartementen en bouwgronden in de Trends Vastgoedgids steunen op de statistieken van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De cijfers voor huizen en appartementen geven de trends van de eerste zeven maanden van 2020. Door de verminderde transacties als gevolg van de coronaperiode hebben we ervoor gekozen ook de cijfers van juli mee in rekening te brengen. Dat bleek evenwe...

De verkoopprijzen in euro van huizen, appartementen en bouwgronden in de Trends Vastgoedgids steunen op de statistieken van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De cijfers voor huizen en appartementen geven de trends van de eerste zeven maanden van 2020. Door de verminderde transacties als gevolg van de coronaperiode hebben we ervoor gekozen ook de cijfers van juli mee in rekening te brengen. Dat bleek evenwel nog onvoldoende om voor de bouwgronden tot een referentieprijs te komen voor de eerste helft van 2020. Voor de huizen en, in mindere mate, voor de appartementen zijn er wel mediaanprijzen. De statistieken van de notarissen omvatten de transacties van herverkoop en nieuwbouw. De gegevens worden verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst. De redactie publiceert de beschikbare vastgoedprijzen voor de eerste zeven maanden van 2020 en de jaargegevens van 2019 en 2018. We berekenen ook de evolutie over één en vijf jaar. De prijs- evoluties en de grafische voorstellingen in zijn gebaseerd op de mediaanprijs. Dat betekent dat de helft van de verkopen gebeurt voor een lager bedrag. We melden ook tussen welke prijzen de helft van de verkopen gebeurd is.Net als in de vorige edities vindt u ook in dit nummer pagina's over de nieuwbouwappartementen. Daarvoor komen de prijsgegvens uit de databank van de Crombrugghe & Partners, dat alle beschikbare bronnen (internetplatformen, websites van makelaars, van projectontwikkelaars, ...) uitpluist. Extreme prijzen en oppervlaktes zijn uitgezuiverd. De prijzen en de referentieoppervlaktes leunen sterk aan bij die van een standaardappartement met twee slaapkamers. De prijzen onder 'In de kijker' hebben we bekomen bij de projectontwikkelaars. Tenzij anders vermeld, zijn ze exclusief btw en kosten. Voor Antwerpen en Brussel vindt u onder de titel 'Stad onder de loep' gedetailleerde prijsgegevens (koop- en huurmarkt) op wijkniveau. Daarvoor hebben we ons gebaseerd op de vastgoedbarometer Immoweb.be, die de evolutie van de vraagprijzen op de secundaire appartementenmarkt (bestaande appartementen, geen nieuwbouw) meet.