De verkoopprijzen (in euro) van huizen, appartementen en bouwgrond in de Trends Vastgoedgids steunen op de statistieken van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De cijfers geven de markttrends van 2019 weer. De prijsstatistieken van de notarissen omvatten de transacties van herverkoop en nieuwbouw. De gegevens worden elektronisch verzameld...

De verkoopprijzen (in euro) van huizen, appartementen en bouwgrond in de Trends Vastgoedgids steunen op de statistieken van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De cijfers geven de markttrends van 2019 weer. De prijsstatistieken van de notarissen omvatten de transacties van herverkoop en nieuwbouw. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst. De redactie publiceert de beschikbare vastgoedprijzen voor 2014, 2018 en 2019, en de evolutie ervan over één en vijf jaar. De prijsevoluties en de grafische voorstellingen in deze vastgoedgids zijn gebaseerd op de mediaanprijs. Dat betekent dat de helft van de verkopen gebeurt voor een lager bedrag. We geven ook weer tussen welke prijzen de helft van de verkopen gebeurd is. Dat wil zeggen: de 25 procent verkopen boven en onder de mediaanprijs. Net zoals in de vorige edities vindt u ook in dit nummer pagina's over de nieuwbouwmarkt. Daarvoor komen de prijsgegevens uit de databank van de Crombrugghe & Partners, dat alle beschikbare bronnen (zoals internetplatformen en websites van makelaars en projectontwikkelaars) uitpluist. Extreme prijzen en oppervlaktes zijn uitgezuiverd. De prijzen en de referentieoppervlaktes leunen sterk aan bij die van een standaardappartement met twee slaapkamers. De prijzen onder 'Project in de kijker' hebben we verkregen bij de projectontwikkelaars. Tenzij anders vermeld, zijn ze exclusief btw en kosten. Voor Antwerpen vindt u onder de titel 'Stad onder de loep' gedetailleerde prijsgegevens (koop- en huurmarkt) op wijkniveau. Daarvoor baseren we ons op de vastgoedbarometer Immovlan.be, die de evolutie van de vraagprijzen op de secundaire appartementenmarkt (bestaande appartementen, geen nieuwbouw) meet.