J ohny Cornillie, voorzitter van Seghers Better Technology (de nog steeds nieuwsoortig klinkende naam van de bedrijvengroep rond Hendrik Seghers), heeft sedert 1995 veel bedrijfservaring opgestapeld, nadat hij jarenlang kabinetsmedewerker en kabinetschef was van belangrijke leden van de Vlaamse regeringen. Welke is zijn houding in het debat over de onafhankelijkheid van Tractebel en de positie van topman Philippe Bodson? Johny Cornillie - een belangrijk element in zijn visie - kruist de degens met Herman Daems en diens nieuwste boek De Paradox van het Belgische Kapitalisme. Samengevat meent hij: Herman Daems verwart het specifieke probleem van Generale Maatschappij van België met een algemeen gebrek aan ondernemingszin in België. Maak abstractie van GMB en dan is de situatie rooskleuriger.
...

J ohny Cornillie, voorzitter van Seghers Better Technology (de nog steeds nieuwsoortig klinkende naam van de bedrijvengroep rond Hendrik Seghers), heeft sedert 1995 veel bedrijfservaring opgestapeld, nadat hij jarenlang kabinetsmedewerker en kabinetschef was van belangrijke leden van de Vlaamse regeringen. Welke is zijn houding in het debat over de onafhankelijkheid van Tractebel en de positie van topman Philippe Bodson? Johny Cornillie - een belangrijk element in zijn visie - kruist de degens met Herman Daems en diens nieuwste boek De Paradox van het Belgische Kapitalisme. Samengevat meent hij: Herman Daems verwart het specifieke probleem van Generale Maatschappij van België met een algemeen gebrek aan ondernemingszin in België. Maak abstractie van GMB en dan is de situatie rooskleuriger. JOHNY CORNILLIE (SEGHERS BETTER TECHNOLOGIE). De logica van een grote groep als Suez Lyonnaise brengt mee dat de strategie bepaald wordt door de aandeelhouders en het management. De Generale Maatschappij van België heeft jarenlang geen strategie gehad, wel een rendement, wat Herman Daems noemt 'de paradox van het Belgische kapitalisme'. Als er nu eindelijk een referentieaandeelhouder opduikt die een strategie heeft, namelijk wereldgroep worden in de energie, dan zou Tractebel, geleerd door zijn negatieve ervaring onder de handen van Generale Maatschappij, de kans dienen te grijpen om zich in te voegen in die prioriteit. Tractebel mag niet wegkruipen achter personen en structuren om de strategische optie van de hoofdaandeelhouder te bemoeilijken. TRENDS. De statuten en de onafhankelijke bestuurders van Tractebel zouden het gevaar van grotere inmenging dienen te bezweren. Dat is de strategie van de jongste twee jaar? Men kan zeggen van Suez Lyonnaise wat men wil, maar niet dat de Franse groep geen visie heeft. In die omstandigheden is het onverdedigbaar dat de onafhankelijke bestuurders van Tractebel zich verzetten tegen de doelwitten van hun moeder. Dit is tegengesteld aan hun rol en opdracht. Wat Suez Lyonnaise voorstelt, heeft klare lijnen. Precies hetgeen onafhankelijke bestuurders verondersteld worden te steunen. Suez Lyonnaise wil een wereldleider worden in energie, en dat is ook de hoop van Tractebel.Onafhankelijke bestuurders mogen geen poedels zijn van de hoofdaandeelhouder?Ik ben er al twee jaar van overtuigd dat de onafhankelijke bestuurders bij Tractebel in een onhoudbare situatie zitten, omdat wettelijk en feitelijk de aandeelhouder zal bepalen wat er dient te gebeuren, niet zij. Ze zijn een poging om Belgische invloed te behouden. Ik vrees echter dat dit zonder veel effectiviteit zal zijn als Gérard Mestrallet zijn wil doorzet. Herman Daems zegt, omdat de Generale Maatschappij geen strategie had, moeten vandaag de onafhankelijke bestuurders het voortouw nemen en doen wat de Generale Maatschappij niet deed, in het belang van het bedrijf, het management en de medewerkers. Voorbij dus de kortzichtigheid van de referentieaandeelhouder. Toen Gaston Geens, Vlaams premier, aan gouverneur Lamy voorstelde om mee te doen bij Mietec, dan had die geen zin, het was hem té riskant. Gaston Geens was op dat ogenblik de strategische ondernemer en niet René Lamy. Vanuit een verziekte situatie te brede besluiten trekken, is mijns inziens fout. Suez Lyonnaise zal Tractebel trachten te overheersen?Logisch is dat de energiebelangen binnen Suez Lyonnaise gegroepeerd worden en blijven rond Tractebel. Dat is een concrete invulling van de strategische keuze. Het is goed dat Suez Lyonnaise eerst de strategische keuze uitzet en dan nadien pas zegt, dit kunnen we onder meer verwezenlijken door de fusie van Electrabel met Tractebel. Suez Lyonnaise moet niet beginnen met de fusie van Electrabel en Tractebel, dat is een gevolg van haar strategische keuze. De redelijkheid van de leiding van Suez Lyonnaise zal meebrengen dat dit gebeurt, maar niet meteen. Ik kan me niet inbeelden dat Gérard Mestrallet, CEO van Suez Lyonnaise, ten gronde ook maar iets wil inbrengen tegen een dergelijke fusie. Een standpunt zonder medelijden voor de leiding van Tractebel?Voor Vlaanderen en België is de liberalisering van de energiemarkt veel belangrijker dan wat er plaatsvindt bij Tractebel. De liberalisering van de elektriciteit en het aardgas is de sleutel en niet hoe dik onze vinger in de pap is bij Tractebel, één van de energiegroepen van Europa die in België actief zal zijn. RWE, Nederlandse, Franse en Britse producenten willen België binnen. Het grote parallellisme is uiteraard de telecommarkt. Kijk wat er daar op korte tijd is gebeurd, de markt werd vrij, het aanbod en de tewerkstelling stegen. Op die ruimere markt kwamen er niches waarin nieuwe Vlaamse en Belgische initiatieven ontstonden. Liberalisering is synoniem van dynamiek. Ik denk in de energiebranche aan gedecentraliseerde energievoorzieningen, de handel in energie, energiemanagement en zoveel meer. Speelt hier de zoete wraak mee? De afrekening met de reus Tractebel?Neen. Tractebel-Electrabel hebben jarenlang de Belgische markt gemonopoliseerd met een brede waaier aan politieke en andere contacten. Seghers Better Technology en talrijke andere, Vlaamse ondernemingen werden daardoor geremd in hun expansie. De liberalisering is het breekijzer om deze deur uit haar hengsels te lichten. Het breekijzer interesseert mij meer dan de vraag wie de Belgische topman is van Tractebel. Dit dossier mag niet gepersonaliseerd worden. We hoeven niet met zijn allen achter één man te gaan staan, hoe verdienstelijk die ook is. Grote conglomeraten in een liberaliserende markt brengen beweging en in deze beweging ontstaat ruimte voor Seghers en vele andere.Ziet u een wijziging in de houding van Jean-Luc Dehaene? Op een gegeven ogenblik werd hij de morele waarborg van een "Belgisch" Tractebel?Ik heb Jean-Luc Dehaene daarover nog niet expliciet gehoord, maar impliciet hoor ik hem bijna hardop denken: wie Tractebel leidt, is de verantwoordelijkheid van Suez Lyonnaise en niet van mij of de Belgische regering. De premier is in groeiende mate meer belang beginnen hechten aan de liberalisering en heeft dat nog eens uitdrukkelijk gesteld op zijn uiteenzetting bij jullie Manager van het Jaar. Hij wil meer en verder liberaliseren en zal ten aanzien van de energiemarkt die houding voorrang geven. FRANS CROLS