DE MARKT WORDT OPGEDEELD.
...

DE MARKT WORDT OPGEDEELD.De Britse pionier van de betere handcomputer, Psion plc, heeft in de voorbije weken een project voorgesteld dat de mobiele computing een nieuwe impuls kan geven. Met de belangrijkste spelers in de mobiele communicatie ( Ericsson, Nokia, Motorola) heeft Psion een joint venture opgericht met de naam Symbian. Bedoeling is een gemeenschappelijk platform uit te bouwen voor de terminals voor mobiele communicatie: GSM's en de toestellen die daaruit evolueren zoals draagbare Internet-terminals, smartphones enzovoort. Psion droeg daarvoor de rechten op Epoc over aan Symbian, dat dit besturingssysteem verder zal ontwikkelen en de licentierechten ervan zal beheren. De nieuwe 32-bitsversie van het Epoc-besturingssysteem wordt de kern van het nieuwe platform, dat zal worden uitgebreid met functies voor Java, het Wireless Application Protocol ( WAP) en Blue Tooth. WAP en Blue Tooth zijn twee zich ontwikkelende standaarden voor draadloze communicatie met draagbare toestellen zoals laptops, handhelds en mobiele telefoons. Blue Tooth behelst communicatie over korte afstand via een 2,5 GHz radiosignaal en zal waarschijnlijk op termijn de infraroodcommunicatie vervangen. WAP heeft een bredere focus en is bedoeld om een (nu onbestaande) uniforme standaard neer te zetten voor draadloze verbindingen tussen allerhande mobiele terminals en applicaties zoals telebanking, infodiensten en voicemailboxen.CELLULAIR.Psion plc heeft daarmee een antwoord op Windows CE. De connectiviteit van de handhelds zal in de toekomst immers steeds meer gebaseerd zijn op draadloze verbindingen. Daarmee bedoelen we niet de infraroodcommunicatie op korte afstand, waarmee de handheld zijn bestanden synchroniseert met de desktop. Wel de communicatie die de veldmedewerker of reizende zakenman opzet tussen zijn mobiele terminal en zijn thuisbasis of - nog belangrijker - zijn Internet Service Provider. Die zal in toenemende mate via een GSM-verbinding (of een ander digitaal cellulair netwerk) verlopen. Precies op dit vlak hebben bedrijven zoals Nokia, Ericsson of Motorola een grote knowhow en is hun steun belangrijk. Symbian mocht zich bijgevolg binnen de kortste keren verheugen in de medewerking van een rist technologiepartners waaronder Oracle, JavaSoft, Cirrus, Citrix, SanDisk, Lotus en CompuServe. Epoc/Symbian heeft het voordeel een besturingssysteem te zijn dat specifiek werd ontwikkeld voor organisers en handhelds. Het heeft daarom genoeg aan veel minder "resources" of, anders bekeken, kan met dezelfde processor en hetzelfde geheugen meer taken sneller uitvoeren. Dat heeft onvermijdelijk een impact op de kostprijs van de toestellen, op hun vorm, gewicht. Windows CE werd ontwikkeld vanuit een veel breder perspectief en wil een besturingssysteem zijn dat voor een veel breder gamma van apparaten (inclusief auto- en huishoudelektronica) bruikbaar is.SEGMENTATIE.Concreet betekent de oprichting van Symbian dat een sterk alternatief is ontstaan voor het gebruik van Windows CE als besturingssysteem voor mobiele terminals. Dat zal er waarschijnlijk toe leiden dat Windows CE niet het unieke, universele besturingssysteem voor mobiele apparaten zal worden, maar dat er een segmentatie zal optreden.Apparaten die meer gericht zijn op typische computerfuncties (tekstverwerking, rekenbladen, presentatie) zullen onder Windows CE draaien.Lichte "vestzak"-terminals, die op intensieve en draadloze communicatie (onder meer met het Internet) gericht zijn, zullen Symbian in de arm nemen.Dat is nu al merkbaar. Ericsson is een van de oprichters van Symbian, maar dat heeft het Zweedse bedrijf niet belet om met de MC-16 een Windows CE-handheld uit te brengen. Het uitbrengen van zijn CE-gebaseerde Velo heeft Philips niet belet eveneens een licentie te kopen op het Epoc32 besturingssysteem. Het is immers duidelijk dat de (draadloze) connectiviteit binnen het paradigma van het mobiele computergebruik steeds belangrijker zal worden. En daar heeft Symbian/Epoc betere troeven achter de hand dan Windows CE. Daarnaast duikt naast de bestaande trend om (hand)computers met meer connectiviteit uit te rusten, ook de nieuwe trend op om mobiele communicatieterminals (zoals GSM's) met meer computerfuncties te voorzien. Dat is een evolutie waarmee men ten zeerste rekening zal moeten houden wanneer de beslissing moet genomen worden of men voor het bedrijf de keuze moet maken tussen Windows CE-gebaseerde handcomputers en Epoc-gebaseerde terminals.GUIDO MEULEMAN