De Gentse "genrevolutie" heeft er sinds kort een nieuwe boreling bij: CropDesign. "We zijn een bedrijf actief in de agrobiotech," zegt Herman Van Mellaert (39 j.). En dat is een uniek feit. Wereldwijd is er minder dan een handvol firma's actief in dit segment van de biotechnologie. Sterker nog. Het énige grote succesverhaal tot nog toe was een Vlaams voorbeeld: Plant Genetic Systems ( PGS) - dat in 1996 werd opgeslorpt door het Duitse AgrEvo.
...

De Gentse "genrevolutie" heeft er sinds kort een nieuwe boreling bij: CropDesign. "We zijn een bedrijf actief in de agrobiotech," zegt Herman Van Mellaert (39 j.). En dat is een uniek feit. Wereldwijd is er minder dan een handvol firma's actief in dit segment van de biotechnologie. Sterker nog. Het énige grote succesverhaal tot nog toe was een Vlaams voorbeeld: Plant Genetic Systems ( PGS) - dat in 1996 werd opgeslorpt door het Duitse AgrEvo. In april 1987 ging Herman Van Mellaert, als kersvers Ph.D. in de landbouwwetenschappen, aan de slag bij PGS. Hij klom er op van research scientist tot business development manager en lag er mee aan de basis van een gepatenteerde toepassing die voorkwam dat insecten weerstand ontwikkelden tegen insectenresistente planten, maar stapte vanaf 1989 over naar de zakelijke kant. Zo speelde hij een cruciale rol in het opstarten en uitbouwen van de Indische joint venture van PGS. In augustus 1994 verliet hij eensklaps de beloftevolle groeier PGS voor een job als ambtenaar bij de Europese Commissie. "Een merkwaardige beslissing," geeft hij toe. "Maar ze werd deels ingegeven door privé-redenen." Langs die weg ontmoette hij echter Hans van der Saag (37 j.), die toen als business legal counsel bij Monsanto Europe een ruime juridische ervaring had opgebouwd in de landbouwchemie en agrobiotech. "We hadden beiden een zwak voor de entrepreneurial zijde van onze sector en tijdens gezamenlijke gesprekken borrelden de eerste ideeën voor een eigen bedrijf op." Beide namen in 1997 ontslag en stampten het consultancybedrijfje Axes Technology uit de grond. "We klopten met onze plannen aan bij het Vlaams Instituut voor Biotechnologie ( VIB). Hun ploeg voor technologietransfer werd de drijvende kracht achter de start van CropDesign," aldus Herman Van Mellaert, die nu de CEO van de jonge spin-off wordt. In één adem vernoemt de geboren en getogen Leuvenaar ook de toegevoegde waarde van zijn partner (en COO) Hans van der Saag: "De technologische kennis van onze firma is in dit stadium nog een erg fluïde materie die gevat moet worden in onderzoekscontracten en octrooien. Zijn inbreng hierin is onschatbaar." Voeg daarbij de forse geldmiddelen - 180 miljoen frank en daarna nog eens 220 miljoen, afkomstig van durfkapitaalverschaffers zoals Gimv, Biotech Fonds Vlaanderen, Atlas en Sofinnova - en de strategische allianties die CropDesign kon afsluiten met topinstellingen in Australië, Frankrijk en Hongarije, en de firma lijkt onder een gunstig gesternte van start te gaan. CropDesign heet een "witte raaf" te zijn onder de opstartende biotechfirma's. Want geschikte entrepreneurs zoals het duo Van Mellaert en Van der Saag zijn er van een zeldzame soort - voor financiers en executive searchers is de queeste naar dit talent soms een ware nachtmerrie. "Wij hebben dat probleem niet," erkent Herman Van Mellaert. "Maar onze uitdaging zal er eerder in bestaan om een geschikt technisch team te verzamelen. Daar zullen we nog een tijdje zoet mee zijn."