KREDIETWAARDIGHEID KWIJT.
...

KREDIETWAARDIGHEID KWIJT.Het Japanse banksysteem heeft geen enkele vorm van aanvaardbare kredietwaardigheid meer. In de zware crisis van de Japanse economie vormen voornamelijk de banken het grote knelpunt. De heisa rond Long-Term Credit Bank, één van de belangrijkste banken van het land, vormt daarbij slechts het topje van de ijsberg. De crisis in de Japanse banken ontwikkelde zich in twee fasen. De eerste deed zich voor begin jaren negentig, toen de speculatieve ballonnetjes in de Japanse economie één voor één barstten. Vooral in de immobiliën en op de aandelenbeurs gingen de prijzen in vrije val. Vermits de banken veel vastgoed en aandelen in pand hadden om uitstaande kredieten te dekken, betekende die prijsval een flinke deuk voor de rentabiliteit en de solvabiliteit van de banken.De tweede fase is vandaag in volle ontwikkeling. Door de hevige recessie - in het tweede kwartaal van 1998 kromp de Japanse economie op jaarbasis met 3,3% - neemt het aantal faillissementen bij de bedrijven toe. Voor de banken betekent dit dat zij opnieuw moeten afschrijven op een deel van hun uitstaande leningsportfolio.De bankcrisis zit diep geworteld. Hoe de reële kapitalisatiewaarde, of het reële eigen vermogen van de negentien belangrijkste Japanse banken evolueert in functie van de Nikkei-beursindex en van het percentage, af te schrijven op de uitstaande leningen, lezen we in onderstaande tabel. Reëel? In deze berekeningen, afkomstig van de studiedienst van Rabobank in Singapore, werd rekening gehouden met de verdoken reserves van de banken. De Nikkei-index schommelt momenteel tussen 13.000 en 13.500. Algemeen wordt aanvaard dat de Japanse banken minimaal 20% van hun leningsportefeuille compleet zullen moeten afschrijven. Dit betekent dat de reële kapitalisatiewaarde van de Japanse banken zich rond de 7,8 triljoen yen bevindt, met andere woorden 1,8% van de uitstaande portfolio die 430 triljoen yen bedraagt. De Bank voor Internationale Betalingen schrijft voor dat een kapitalisatie van 8% minimaal is. Voor de negentien grootste Japanse banken zou dit een kapitalisatie van minimaal 34,4 triljoen yen betekenen. In de erg optimistische hypothese van een Nikkei op 16.000 en slechts 10% af te schrijven leningen, halen de negentien grootste Japanse banken nog altijd maar een kapitalisatie van 12 miljard yen. De conclusie is beangstigend: het complete Japanse banksysteem is elke vorm van aanvaardbare kredietwaardigheid kwijt.